Apt leverer rapport

Apt har etter en stor byrå-pitsj vunnet en toårs kontrakt med NRK om produksjon av NRKs almenkringkasterrapport.

– NRK publiserer hvert år en årsrapport som skal vise hvilke programtilbud
de forskjellige kanalene har. I fjor leverte Apt rapporten men i år har det
vært en langt større konkurranse om prosjektet. I tillegg er varigheten på
kontrakten utvidet til minimum 2 år. Derfor var dette et viktig prosjekt for
oss å få, sier Joachim Levin, konsulent i Apt.
– Apt utmerket seg klart på idé-siden og hadde mange helt konkrete forslag
til hvordan vi kunne gjøre rapporten bedre, og mer engasjerende og spennende for brukerne. Valget av byrå var enkelt, sier Hilde Thoresen, prosjektleder i NRK.

Fjorårets presentasjon ble utformet som en interaktiv opplevelse bestående av elementer som video, lyd, animasjon og NRKs egen profil, der du blant annet møtte Bernander som fortalte om statskanalens viktige oppgaver og utfordringer.
– Vi gleder oss til å sette igang arbeidet med årets rapport og ikke minst utfordre oss selv og NRK underveis i prosessen, avslutter Joachim Levin.