Bli med på dugnad for Orkla!

Sammen kan reklamebransjen og øvrige leverandører løfte Orklas likviditet til nye høyder!

95328 b143b original

Til tross for en vekst på 40 prosent siden 2014, er Orkla misfornøyd med likviditeten, og som konsekvens av dette yter selskapet langt under gjennomsnittet av dagens kapitalisering – sammenliknet med sine konkurrenter!

Slik kan vi jo ikke ha det.

Vi ønsker Orkla alt godt og regner med at mange av leverandørene synes at en betalingsutsettelse kan være en fin måte å være med å bidra til selskapets ve og vel.

Selvsagt vil vi i reklamebransjen også være med å hjelpe, men med dagens stadig krympende marginer kan det rett og slett bli vanskelig for et lite byrå å overleve (gjennomsnittlig driftsresultat i norske byråer ligger på rundt 2 millioner, som betyr at for mange byråer vil disse ekstra ukene med betalingsutsettelse utgjøre forskjellen på å eksistere eller ikke eksistere).

Dermed foreslår Kreativt Forum en innsamlingsaksjon, eller rettere sagt en spleis, slik at de som har ressurser til å bidra kan være med på å øke Orklas likviditet.

For som Orkla selv sier det så godt (vår oversettelse): Vi har forståelse for de umiddelbare ulempene dette kan medføre, men forventer også at dette vil muliggjøre enda bedre forhold og samarbeid i tiden fremover.