Brexit kan bli sigarettmerke

Et britisk firma overrasket i sommer ved å sikre seg Brexit som varemerke for energidrikker, bryggeriprodukter – og sigaretter.

86899 ba50e original

Over hele verden blir Brexit, en sammenskrivning av British og exit, knyttet til britenes løsrivelse fra EU. Like fullt har britiske Brexit Drinks Ltd. sett helt andre muligheter i navnet, og selskapet har registrert Brexit som varemerke for matvarestilsetninger, energidrikker, e-sigaretter og filtersigaretter.

Helt smertefritt gikk ikke registreringen. EUIPO, som er EUs registreringskontor for immaterielle rettigheter med tilsvarende registrar-funksjon som Patentstyret i Norge, avviste først varemerkesøknaden. Begrunnelsen var blant annet at innbyggere i hele EU kunne bli dypt såret dersom Brexit ble brukt på annet enn løsrivelsen.

Imidlertid klagde Brexit Drink på vedtaket og vant frem. På brexitdrink.com reklamerer selskapet nå med at Brexit Energy Drink er et hendig tilskudd når kreftene tar slutt. Kanskje kan sigaretter være fine å ty til når samarbeidet går opp i røyk? Varemerkebeskyttelsen åpner iallfall for dette.

– Mange tror varemerkeregistrering gir beskyttelse for alle varer og tjenester, og setter energidrikken i halsen når et ord de har registrert dukker opp i en annen sammenheng. Andre unnlater å søke beskyttelse fordi de tror navnet er opptatt. Dermed kan de droppe navn på produktene som hadde vært helt lovlige og kunne ha fungert godt i markedet, sier Thor B. Mosaker.

Mosaker er regiondirektør i Zacco i Norge, Tyskland og England, et selskap som kan søke om varemerkeregistrering, designbeskyttelse og patent for oppdragsgivere. Anslagsvis 85 prosent av verdiene i norsk næringsliv er slike immaterielle rettigheter.

– Når du eier et varemerke kan du bygge betydelige verdier med basis i dette, sier Mosaker.

Se også: Verdens 500 mest verdifulle varemerker.

Anbefaler fantasiord

Varemerker er inndelt i 45 klasser. Registrering skjer ved først å velge klasse og deretter varer eller tjenester innenfor klassen. Mosaker anbefaler fantasiord. Men, som Brexit er et eksempel på, kan man også velge kjente ord og uttrykk så lenge de ikke er beskrivende for varene og tjenestene merket er søkt for.

– For vareklasse 9 som dekker datamaskiner er Apple et fantasiord, men ikke i klasse 31 som dekker friske frukter og lar seg derfor ikke registrere. Bulldog er registrert av forskjellige virksomheter for sportsdrikk og hudkrem fordi produktene ikke kan forveksles. Det samme gjelder Brio for rottegift og barneleker, avslutter Mosaker.