DayTwo utforsker verdien av å mislykkes – med belgiske bachelorstudenter

Seniordesigner Yann Bougaran og kreativ leder Mathias Friis i DayTwo arrangerte en ukes lang workshop om temaet «The Benefit Of Failure» i Antwerpen. Målet var å skape forståelse for nødvendigheten av å mislykkes for å oppnå suksess i kreative bransjer.

65652098 65 B0 4326 91 DC F96 FF6 A4 F2 C8
IMG 2055
IMG 2268x
IMG 2249
IMG 2131
IMG 1961
C8 FA90 A3 1664 4180 B5 E2 E460 F83242 F8

I mai fikk 15 studenter fra fem ulike bachelorprogram ved Sint Lucas Antwerpen KdG University of Applied Sciences and Arts bryne seg på foredrag og gruppeaktiviteter utenfor komfortsonen. Universitetet tilbyr en rekke utdanninger innen visuell kommunikasjon, og DayTwo mener at det i nettopp denne bransjen er viktig å skape en kultur der det ikke er noen skam å feile. Snarere tvert imot er dette nødvendig for å oppnå suksess.

– Workshop’en er en logisk forlengelse av inkubatorprogrammet til DayTwo. Vårt mål er å bygge broer mellom skoler og bransjen, slik at studenter kan utvikle evner og selvtillitt, en mulighet for å forstå hva som skal til for å jobbe i et byrå, bygge seg en portefølje og få nødvendig erfaring, sier Yann.

– Vi i DayTwo ønsker å avkrefte myten om at kreativitet handler om å kunne skape perfekte idéer uten å feile først, sier Mathias og understreker at det er viktig å aldri anta noe, alltid stille kritiske spørsmål ved kreative beslutninger og ikke minst skape aksept for at alle gjør feil.

Samfunnspåvirkning gjennom kritisk design

Yann har tidligere arrangert liknende studentprosjekter. Konseptet springer ut fra fagområdet Social Oriented Design (S.O.D) og handler om å utforske hvordan design og kreative verktøy kan brukes utenfor kommersielle rammer til å påvirke samfunnet. Tilnærmingen er basert på kritisk designteori, og prosjektene handler om å utforske samfunnsmessige problemstillinger og tabubelagte temaer gjennom problemløsing og kreativ kommunikasjon.

Slik utfordrer S.O.D synet på hva formålet med design kan være, og retter fokus mot hvor viktig det er å utøve kreative fagretninger med en kritisk baktanke for å fungere som samfunnsaktør. Prosjektet har utviklet seg til et internasjonalt kreativt miljø (Sør-Korea, Russland, England, Frankrike, Finland og Norge). Workshopen «The benefit of Failure» i Belgia ble først utviklet i Sør-Korea i 2017, og målet var også den gangen å utfordre tanken om at det å mislykkes er et tabu i seg selv.

– Vi hører ofte om suksesshistorier, men sjeldent det motsatte. Er det da så rart at det å feile har blitt til et tabu? spør Yann og påpeker at dette i større grad burde prioriteres i utdanningssystemet.

IMG 20220323 144139
IMG 20220323 150127

Feilet seg frem til vellykket utstilling

Studentene i Belgia ble under workshop-uka plassert i grupper, og ble fra første dag utfordret på hva slags aspekt av temaet de ville fokusere på. De fikk i oppgave å visualisere fordelene ved å gjøre feil, og rette prosjektet mot andre studenter på studiestedet. Deretter arbeidet studentene selvstendig, med oppbrudd i form av jevnlige presentasjoner og veiledninger. Workshopen resulterte i en utstilling i universitetets lokaler. Utstillingen var et forfriskende avbrekk fra en studenttilværelse preget av presset om å gjøre alt riktig.

– Studentene satt igjen med en forståelse for at frykten for å mislykkes begrenser kreativ utvikling. Prosjektet aktualiserer designfaget som et internasjonalt verktøy for å kommunisere og prøve å løse samfunnsutfordringer. Resultatet av workshop’en er et skritt nærmere en frigjøring fra jakten på perfeksjon. I fremtiden vil DayTwo fortsette å oppmuntre studenter til å bruke sine visuelle kommunikasjonsferdigheter til å ta en aktiv del i samfunnsdebatter, avslutter Yann Bougaran.