Dist vant realfagsoppdrag

På oppdrag fra «Nasjonalt forum for realfag» skal kommunikasjonsbyrået Dist i samarbeid med Suddenly Oslo, lage en kampanje som skal fremme realfag i skolen.«Nasjonalt forum for realfag» er en møteplass for næringsliv og utdanningssektoren som ledes av Kunnskapsministeren, med Kunnskapsdepartementet som koordinator.

Dist vant oppdraget etter en byråkonkurranse.
– Vi mottok tilbud fra nesten alle de store byråene, men Dist skilte seg ut. De leverte et helhetlig og omfattende tilbud. som var velbegrunnet og klart skissert. Vi gleder oss til å jobbe videre med Dist, uttaler en seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

– Vi er selvsagt rimelig stolt og gleder oss stort til å starte opp arbeidet, sier byråleder i Dist, Morten Isachsen i en melding.

Med på laget var også to andre byråer i Aegis Media-familien; mediebyrået Vizeum og det digitale reklamebyrået Suddenly. Kampanjen som skal ut i media i månedskiftet januar/februar består av blant annet av produksjon av reklamefilmer, nett- og informasjonskampanje i skolene.