DOGA lanserer ny pris

I dag lanseres DOGA-merket for design og arkitektur, en videreutvikling av Merket for god design og en utmerkelse som skal vise frem de gode forbildeprosjektene.

84779 b0368 original
Foto: Alexander Kielland Krag © DOGA

Gjennom det nye merket skal DOGA (Design og arkitektur Norge) løfte frem hva design- og arkitekturkompetanse kan bidra til i utviklingen av gode byer og tettsteder, bygninger, produkter, prosesser og tjenester.

– Med denne utmerkelsen ønsker vi å synliggjøre hva design og arkitektur kan bidra med, forklarer Thea Mehl. Hun har ledet arbeidet med å videreutvikle Merket for god design til det som i disse dager lanseres som DOGA-merket for design og arkitektur.

Samarbeid er en forutsetning

DOGAs samfunnsoppgave er å bidra til økt verdiskaping i næringslivet og økt effektivitet i offentlig sektor, og merket er en pris som hedrer samarbeidet mellom en bedrift eller offentlig virksomhet og fagutøvere innenfor design og arkitektur.

– Vi vil vise næringsliv og offentlig sektor at design og arkitektur er viktig. Norsk arkitektur hevder seg i utlandet og offentlig sektor har tatt i bruk tjenestedesign for å skape bedre brukeropplevelser. Det vi ser er at et godt samarbeid ofte resulterer i et vellykket prosjekt, sier Mehl.

Samarbeid er altså selve forutsetningen for å kunne søke om å få DOGA-merket, i tillegg til at design- og/eller arkitekturkompetanse er tatt i bruk.

Arkitektur inkludert

Merket for god design har løftet frem bedrifter som har brukt design strategisk i sine utviklingsprosjekter siden 1960-tallet. Nå er konseptet utvidet til også å gjelde arkitekter. Arkitekter, designere, representanter fra næringsliv og offentlig sektor og andre aktuelle parter har vært involvert i utviklingen av merket.

– Vi har hatt et nært samarbeid med fagorganisasjonene, og invitert et bredt spekter av representanter til å komme med innspill og vi har hatt tett kontakt underveis i prosessen, forteller Mehl.

Prosjekter som tildeles DOGA-merket kan være alt fra produkter og tjenester til landskaper og byrom.

– Nyskapingen kan være stor eller liten, det viktige er at design- og/eller arkitekturkompetanse har vært brukt for å skape verdier i offentlig eller privat sektor.

Morgendagens design- og arkitekturhelter

Som en del av av det hele lanseres DOGA-merket nykommer, en pris for studenter og nyetablerte arkitekter og designere, en videreføring av konkurransen Unge talenter som DOGA har arrangert siden 1991.

Alle norske virksomheter, både private og offentlige, som har tatt i brukt arkitektur- og/eller designkompetanse i et prosjekt kan søke om å få DOGA-merket. I DOGA nykommer-konkurransen kan studenter og nyetablerte arkitekter og designere delta. Søknadsfristen er 5. september.