Endring i TRY-ledelsen: Sindre Beyer blir COO, Stine Grøndahl Sesseng skal lede TRY Råd

TRY Råd-leder Sindre Beyer har fått ny rolle som viseadministrerende direktør (COO) i TRY-konsernet, etter Morten Polmar. Polmar fortsetter som rådgiver i konsernledelsen på halvtid. Stine Grøndahl Sesseng overtar som ny daglig leder i TRY Råd.

AU239530
Kjetil Try og Sindre Beyer. Foto: TRY

Sindre Beyer har lang erfaring fra de fleste tjenestene som TRY-huset tilbyr, og passer perfekt i denne rollen, sier konsernsjef Kjetil Try.

Morten Polmar har vært viseadministrerende direktør (COO) i TRY siden 2016. Han nærmer seg pensjonsalder og skal nå jobbe 50 prosent som rådgiver i konsernledelsen. Beyer er utdannet sivilmarkedsfører ved Norges Markedshøyskole og har tatt mastergradskurs i PR- og informasjonsledelse ved BI. Før han begynte i TRY, hadde han flere år bak seg med lederposisjoner i norsk politikk, blant annet som rådgiver og statssekretær på statsministerens kontor for Jens Stoltenberg.

– TRY har de siste årene endret seg fra å være et reklamebyrå til å bli et bredt kommunikasjons- og teknologihus som kan ta de fleste oppgaver innen kommunikasjon og teknologifaget. Grunnleggende sett har vi blitt et selskap som er mange kunders viktigste vekstpartner. Løsningene kan være alt fra å bygge en ny nettbutikk til å bygge merkevare gjennom kreativ reklame. Det at vi har flere bein å stå på, er ikke bare en fordel for oss; det er en stor fordel for våre kunder. De beste resultatene kommer når man ser reklame, kommunikasjon og teknologi i sammenheng, i stedet for at de opererer isolert. Det er nettopp denne helheten jeg vil styrke og gjøre oss enda mer kjent for i markedet, sier Beyer.

Konsernledelsen i TRY består av konsernsjef Kjetil Try, Sindre Beyer (COO), finansdirektør Ingrid Holstad (CFO), samt Morten Polmar i tillegg til lederne av TRY-selskapene.

AU239646 1
Kristine Eikenes og Stine Grøndahl Sesseng. Foto: TRY

Går inn som ny leder i TRY Råd

Stine Grøndahl Sesseng er statsviter med videreutdanning innen markedsføring og policyanalyse, har en solid ledelsesbakgrunn fra Forsvaret. Hun har vært en del av TRY Råd-teamet siden 2020, først som seniorrådgiver og partner, og senere i rollen som leder for rådgivning.

– Stine har vært med å forme TRY Råd til det det er i dag. Hun har sterke analytiske og strategiske egenskaper som passer godt i tiden vi lever i og som etterspørres i markedet. Vi har et sterkt team i TRY Råd som Stine nå skal lede videre, sier Kristine Eikenes, assisterende daglig leder. Eikenes har vært med i ledelsen av TRY Råd siden oppstart.

TRY Råd har i år femårsjubileum og har hatt en betydelig vekst siden oppstart i 2018. I dag har byrået 80 ansatte med kontorer i blant annet Trondheim, Bergen og Larvik i tillegg til Oslo, og hadde i 2022 104 millioner kroner i byråinntekt. Sesseng ser frem til å jobbe videre med TRY Råds satsinger. Etter ansettelsen av seniorer som Grete Faremo og Sigurd Grytten, vil nye forretningsområder åpne seg.

– Det er en unik posisjon å være i, hvor vi kan trekke på betydelig ekspertise fra erfarne rådgivere og samtidig jobbe side om side med et fantastisk lag av innholdsprodusenter. Og bare noen få trappetrinn unna har vi TRY-husets teknologer, mediestrateger og kreatører. Dette er en kombinasjon som jeg tror blir uvurderlig for å kunne levere kort vei fra strategi til gjennomføring for kundene våre, sier Sesseng.