Filmfondet er raka fant

Har du ikke allerede søkt og fått midler til film i år, så er du for seint ute. Kassen i Norsk filmfond er bunnskrapt. Som konsenkvens må en mengde produsenter legge sine planer på is.

Norsk film har fått økte bevilgninger, men likevel ser det blekt ut for norske produsenter i 2008, da kassen i Norsk filmfond allerede er bunnskrapt, ifølge bransjebladet Rushprint.


I ytterste konsekvens må de store produsentene nedbemanne, forteller Sveinung Golimo, styreleder i Norske film- og TV-produsenters forening.
– Vi ser at flere av våre medlemmer får et kjempeproblem når det ikke er penger tilgjengelig. Dårlig forutsigbarhet blir en bremsekloss i utviklingen av nye prosjekter, og vi stiller oss kritisk til at konsulentene kan disponere midler så langt frem i tid slik at dette kan skje, forklarer han til Aftenposten.

– Det betyr ikke at norsk film er i krise, men at man oppnår det stikk motsatte av det som har vært målsetningen, nemlig å styrke produksjonsmiljøet.

Legges på is Produsent Asle Vand i filmselskapet Friland («Vinterkyss», «Uro») er også bekymret. Det er produsenter som ikke søker på den markedsbaserte støtteordingen som vil bli rammet hardest, forteller han.
– Det føles helt absurd. Det betyr at de prosjektene vi har jobbet med det siste halvåret må legges på is, og vi har investert penger som vi like gjerne kunne kastet ut av vinduet, sier han.

Ønsket utvikling Leder i Norsk Filmfond, Elin Erichsen beklager situasjonen, men ser ikke hva hun kunne gjort annerledes.
– Denne situasjonen er jo veldig, veldig bra for mange, men det er noen som rammes av den også.

Det er produksjonskostnadene som bidrar til at færre får penger, ifølge Erichsen. Det er en utvikling produsentene selv har etterlyst, understreker hun.
– For eksempel får «Max Manus» 17 millioner kroner, det er rundt det dobbelte av hva en såkalt normal spillefilm får. Og i snitt gir vi mellom 2 og 3 millioner kroner mer til hvert prosjekt i dag enn vi gjorde for bare et par år siden. Noen færre filmer betyr ikke tørke i antallet produksjoner, og pengene for neste år er selvsagt ikke disponert, forklarer Erichsen.