Fortsatt opptur i medieinvesteringene – nesten på 2019-nivå

Mediebarometer-tallene fra Mediebyråforeningen for årets åtte første måneder er klare. De ferske tallene viser en vekst på 18,8 prosent i medieomsetningen via landets mediebyråer etter at årets første åtte måneder er unnagjort.

Barometeretet grafikk august2021

Nå er også augusttallene klare – og de viser isolert sett en oppgang på 18,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2020. Også etter syv måneder av 2021 var oppgangen på 18,8 prosent sammenlignet med tilsvarende tall i fjor. 18,8 prosent er også veksten etter åtte måneder, sammenlignet med samme periode i 2020. Etter årets seks første måneder var oppgangen på 17,3 prosent.

Totalt er det blitt investert 6,07 milliarder kroner i mediene i årets åtte første måneder. Tilsvarende i fjor etter like mange måneder var på 5,11 milliarder NOK. I 2019 var tilsvarende tall på 6,09 milliarder NOK.

Det betyr at man nå nesten har hentet seg inn til 2019-nivå, som var året før koronasituasjonen.

Digitale medier med 43,6 prosent av all reklameomsetningen

Digitale medier er nå blitt den største reklamebæreren i Mediebarometeret til Mediebyråforeningen. Etter åtte måneder i 2021 har digitale medier 43,6 prosent av all reklameomsetningen via mediebyråene. Det er over 2,6 milliarder NOK – og en økning på 30,1 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Ser man på de ulike kanalene innen digitale medier, så finner man ut at video øker med 33,1 prosent i perioden, mens sosiale medier har en økning på 51,9 prosent sammenlignet med de åtte første månedene av 2020. Det er solgt reklame i sosiale medier via mediebyråene for drøye 688 millioner NOK i årets åtte første måneder. Det er solgt reklame i søk for 439 millioner NOK, mens omsetningen for video er på drøye 388 millioner NOK etter åtte måneder.

Oppgang for TV

TV har så langt i år hatt en oppgang på 17,2 prosent sammenlignet med tilsvarende åtte måneder i fjor. Tradisjonell TV har en andel av reklameomsetningen totalt på 35,5 prosent. Hittil i år er det solgt TV-reklame for 2,15 milliarder NOK.

Radio og podcast øker

Lyd, som nå er både radio og podcast, øker med 34,5 prosent sammenlignet med første åtte måneder i fjor. Dagspresse og ukepresse har stort sett hatt negativ utvikling i lang tid, men i år er de litt i pluss, sammenlignet med fjoråret.

Årets åtte første måneder viser pluss 0,4 prosent for ukepresse og 2,5 prosent i pluss for dagspresse.