Forventer mindre fall ut året – Mediebarometeret for årets åtte første måneder er klart

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første åtte måneder, har en samlet nedgang på 5 prosent. Sammenlignet med fjoråret er medieomsetningen som går via mediebyråene redusert med 314 millioner hittil i år.

Mdiebarometeret
Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen, og Jarle Thalberg, Mediedirektør i GroupM Nexus, presenterer Mediebarometeret for august.

– Vi forventer mindre fall ut året enn vi har sett så langt i år. Vi er nok nede i en bunn nå, sier Jarle Thalberg, Mediedirektør i GroupM Nexus. De månedene vi nå går inn i er svært sterke annonsemåneder og det er å forvente sterke tall også denne høsten. Vi skal allikevel være svært fornøyd om vi klarer å være omtrent på samme nivå som i fjor ut året, understreker Thalberg.

Mediebarometeret for årets åtte første måneder

TV-omsetningen har en tilbakegang på 9,5 prosent og er redusert med nærmere 203 millioner sammenlignet med samme periode i 2022.

– Mediemarkedet er veldig tregt for tiden. Det største signalet om et tregt marked er at det er stor kapasitet hos TV kanalene for tiden, og vi har fått kraftige overleveranser på våre TV kampanjer. Det er jo en god ting for annonsørene, men et tydelig signal på et tregt annonsemarked, fortsetter Thalberg.

Kino legger bak seg positiv utvikling etter årets åtte første måneder, med en vekst på 26,6 prosent, som tilsvarer en økning på nærmere 20 millioner kroner. Utendørsreklame fortsetter veksten sammenlignet med samme periode i fjor, og har en omsetningsøkning på over 40 millioner kroner. Det betyr en oppgang på 8,5 prosent.

Vekst for lyd, kino og utendørs

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på i underkant av 45 millioner fra fjoråret. Det er en oppgang på 15 prosent. Radio har en oppgang på 13,2 prosent og podkast viser til positiv vekst på nærmere 42,4 prosent, og i underkant av 8 millioner kroner.

– Der vi ser vekst og god fart er lyd, kino og utendørs. Før pandemien var jo kino utsolgt i lang tid i fremover, og selv med vekst er vi ikke helt tilbake dit. Det er fremdeles muligheter for å komme på kinoskjermen. Utendørs er en kanal som går veldig bra og som har utvidet sitt varelager betydelig med alle digitale muligheter. Vi ser stor etterspørsel etter utendørs fra annonsørene og vi har også begynt å kjøpe utendørs programmatisk slik at en kan se utendørs på tvers av andre digitale flater. Det er fremdeles små volum her, men her vil det komme sterk vekst i 2024. Lyd fikk veldig drahjelp av et utsolgt TV-marked i 2022 og har klart å beholde mange av de kunden som da testet ut radio. Radiolyttingen er jo stabil og ikke preget av den samme tilbakegangen som en har sett på lineær tv seing, sier Thalberg.

Barometer august 2023

Både opp og ned på skjerm

Hittil i år går digitale medier tilbake med 3,8 prosent, som er en reduksjon i medieomsetning på 103 millioner. Display, søk og sosiale medier står for det største fallet og samlet faller kanalene med 117 millioner. Det er online video og influencer marketing som har en positiv utvikling og en omsetningsøkning på 13,6 millioner.

Printmedier og DM fortsetter den negative trenden og omsetningen via disse kanalene er redusert med nærmere 110 millioner fra i fjor.

– Det digitale har jo vokst med ekstrem fart i veldig mange år, men vi ser nå at det har nådd et nivå som det er mer naturlig å forvente en vekst på linje med markedet totalt. Video har vekst og denne veksten kunne vært enda høyere om det hadde vært mer videovarelager tilgjengelig hos norske publisister. Digitalt display startet året veldig svakt, men har nå mindre fall enn totalmarkedet og digitalt totalt, avslutter Thalberg.