Høyere reklamevekst enn i fjor

Mediebarometeret for mars 2017 viser at veksten i reklamemarkedet fram til nå er betydelig høyere enn den var i fjor.

84689 e4349 original
Tall fra Mediebyråforeningen viser at sosiale medier har en vekst hittil i år på hele 62,7 prosent sammenliknet med i fjor.

Ifølge ferske tall fra reklamekjøperne i mediebyråforeningen viser første kvartal en vekst på seks prosent, etter en omsetningsvekst som endte på 2,33 milliarder kroner.

I de tradisjonelle kanalene er det hovedsaklig TV-annonsering og utendørs som drar lasset, med en vekst sammenliknet med i fjor på henholdsvis 10,4 prosent og 36 prosent.

Når det gjelder ukepresse/magasiner og dagspresse er trenden fortsatt nedadgående, med en nedgang på henholdsvis 30,6 prosent og 23,3 prosent.

Internett: Sosiale medier øker mest

Internett-gruppen øker med 12,4 prosent, og representerer en markedsandel på 32,4 prosent, mot 30,6 prosent samme periode i 2016.

Dersom du isolerer mars måned og sammenligner året med i fjor, sees en markant økning for hele gruppen på 21,8 prosent. Display fortsetter tilbakegangen, nå på 12,2 prosent, det samme med mobil/tablet med en tilbakegang på 22,8 prosent. Fortsatt er økningen størst på sosiale medier, som har en vekst hittil i år på hele 62,7 prosent sammenliknet med i fjor.

Kilde: Mediebyråforeningen