Hvem kunne du ha vært?

Et liv formes av tilfeldigheter, noe Bjarte Arneson og Peder Jørgensen illustrerer med alternaliv.no, som lar brukere utforske alternative forgreninger av eget og venners liv.

89981 a3e83 original
På alternaliv.no kan du utforske alternative livsløp – uten å forlate godstolen.

Du har kanskje allerede lagt merke til fenomenet på Facebook, som den siste tiden har blitt preget av fantasifulle, men kontrafaktiske nekrologer over folk du trodde du kjente.

Inspirert av paperbackutgivelsen av den revolusjonerende flervalgsromanen «Historien om enten Jørn eller Torgeir Bråten», der leseren ved å følge sidehenvisninger i valgsituasjoner kan veksle mellom 14 av hovedpersonens livsløp, har Bjarte Arneson og Peder Jørgensen laget alternaliv.no, en nettside som opererer i skjæringspunktet mellom kunstig intelligens og sjamanisme og lar brukere utforske alternative forgreninger av sitt eget og venners liv.

– Alternaliv.no er en sinnrikt konstruert AI som kun ved hjelp av navn og oppvekststed søker etter en gitt organisme i andre dimensjoner, genererer et liv blant mange billiarder mulige, og presenterer dette alternative livsløpet i et hendig minneord-format, til både spas og ettertanke, forteller Arneson og Jørgensen.

Prøv selv: alternaliv.no.