Innfører PR som Gullblyanten-kategori

Cannes Lions slanker seg, men her hjemme går Camilla Bjørnhaug og Preben Moan motstrøms og legger til PR som egen kategori i Gullblyanten. Ifølge de nye jurypresidentene er det ikke behov for dramatiske endringer i neste års konkurranse.

Prebencamilla2
Ved godt mot: Camilla Bjørnhaug og Preben Moan er jurypresidenter i Gullblyanten 2017, med prisutdeling 2. mars 2018.

De siste årene har Gullblyantens kategorier gått gjennom stadige finjusteringer, men det har også kommet nye til. Med jurypresidentene André Koot og Hans Martin Rønneseth (SMFB) ble Promo og aktivering innført som kategori i 2016, og da Petter Gulli (Good Morning) overtok roret i år ble kategorien Innovasjon innført, mens Samfunn ble omdøpt til ikke-kommersiell.

Nå er det Camilla Bjørnhaug og Preben Moan som har overtatt presidentskapet.

– Det ble gjor en god og grundig jobb i fjor og året før, så vi har ikke sett noe behov for å gjøre dramatiske endringer eller snu hele Gullblyanten på hodet, forteller presidentene som til daglig er kreativt team hos TRY. Under arbeidet har duoen samarbeidet med de påtroppende jurypresidentene for Gullblyanten i 2019, Hallvard Fjeldbraaten og Jens Petter Aarhus, begge fra Anorak.

Må begrunne kategorivalget

– De få endringene vi har gjort er basert på tilbakemeldinger fra bransjen samt erfaringene vi gjorde under fjorårets juryering. Det handler først og fremst om å spisse enkelte beskrivelser, slik at både byråer og juryer lettere ser hvor jobber hører naturlig hjemme og hvorfor, forteller Moan og Bjørnhaug.

Et viktig tiltak i så måte er at det er innført et nytt felt på innsendingsskjemaet, hvor byråene nå må begrunne hvorfor en jobb hører hjemme i kategorien den sendes inn i.

– Det håper vi vil bidra til å rydde litt opp. Før juryeringen må vi gå gjennom alt for å sikre at de er sendt inn i riktig kategori, og dette vil hjelpe på det arbeidet, men vi tror også at dette kan være en viktig bevisstgjøring for de som sender inn til konkurransen.

Et valg mellom Stunt og PR

Som nevnt tidligere i saken blir PR egen kategori etter en lengre periode med ganske entydige tilbakemeldinger.

– Det har blitt snakket om i mange år. Du ser jo at reklamebransjen stadig oftere hevder seg i PR-konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt, kanskje det dermed er på tide å ta konsekvensen av at dette er et felt hvor vi kan bidra, sier jurypresidentene.

I tillegg er det gjort et grep for å skille Stunt / event og PR.

– Mange jobber som i dag hører hjemme i Stunt / event, kunne like gjerne blitt sendt inn i PR–kategorien. Derfor har vi satt som krav at du må velge om du vil sende en jobb inn i Stunt / event eller PR. Stunts kan være vellykkede selv om de ikke genererer PR. Slike jobber bør sendes inn i Stunt / event. Stunt, eller andre ideer som har generert mye PR, bør sendes inn i PR-kategorien.

– Men dette er selvsagt opp til byrået å vurdere, legger presidentene til på kledelig ydmykt vis.

– Mer spennende og inspirerende

Teamet Bjørnhaug og Moan har lang fartstid i bransjen, med tidligere erfaring fra DDB, Leo Burnett, Bates Singapore og Bates Oslo. Gullblyanten var en annen konkurranse da de begynte å jobbe i reklamebyrå som ganske unge på nittitallet.

– Hehe, ja, da var det enkelt: Film, print, boards, radio, kampanje. Du måtte sende inn en jobb i nøyaktig samme størrelse som den hadde stått i avisen, limt opp på papp, og det var ikke lov til å si noe om tanken bak eller hvordan det hadde gått med kampanjen. I dag kan du i noen tilfeller se en to minutters casefilm på en annonse, bemerker Moan.

– I dag er vi idémakere og problemløsere snarere enn tradisjonelle reklamefolk. Med så mange muligheter som vi har i dag, har både Gullblyanten og det å jobbe i denne bransjen blitt mye mer spennende og inspirerende, avslutter Camilla Bjørnhaug.
***

Her er kategoriene i Gullblyanten:

1. Mobil: Alle former for mobilkampanjer, app’er, mobilsider for håndholdte enheter og sms/mms-kampanjer. Juryen vil legge vekt på at dette er kampanjer og aktiviteter med ideer som er mobile i kjernen og står på egne ben, og ikke bare en forlengelse av en annen kampanje.

2. Sosiale medier: Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen. Det er ikke nok at du har en online film som sprer seg på sosiale medier. Ideen eller kampanjen må vise til smart og kreativ bruk av det sosiale mediet.

3. Web: Alt av nettsider, kampanjesider, søkekampanjer, nettannonser og annen betalt annonsering på nett som ikke går inn under kategoriene mobil, onlinefilm og sosiale medier.

4. Print: All trykt reklame på betalt plass: annonser, utendørs, DM, plakater m.m. Utendørskategorien har de siste årene vært dominert av stunts, 3-dimensjonale løsninger og digitale uttak. Noe som har gått utover de rene plakatene. Du kan derfor velge å sende inn jobber som er en «print» her i tillegg til utendørs.

5. Film: Kategorien inkluderer alt av filmer som er sendt på lineære TV-kanaler eller kino (ikke nett-TV)

6. Onlinefilm: Kategorien inkluderer all onlinefilm der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og uansett om det er betalt for visning eller ei. Det vil si alt fra viralfilmer og filminnhold for nettsider til pre-rolls.

7. Radio / Audio: Alt fra radiospotter til smart bruk av lyd i andre mediekanaler inkludert podcast, Spotify osv. med tydelig kommersiell avsender.

8. Utendørs / Omgivelser: Alt av eksisterende betalte digitale og fysiske flater utendørs, for eksempel adshels, boards, kollektiv ut-/innside, stands, skilt- og informasjonssystemer, installasjons-, retail- og utstillingsdesign.

9. Stunt / Event: Kommunikasjon der det fysiske møtet mellom avsender og målgruppe er i kjernen av ideen. Dette kan også være dokumentasjon (for eksempel film) av et slikt event som har skjedd i sanntid. Jobber som sendes inn her, kan ikke også sendes inn i PR. Eksempel: SAS Comfy Challenge GB 2015

10. Promo og aktivering: Jobber som er laget for å aktivere en målgruppe med det formål å promotere et produkt eller en tjeneste.

11. Pakningsdesign: Alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder. Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

12. Identitet: Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer applisert på alle flater (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker osv.). Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

13. Integrert: Integrert gjelder for kampanjer med elementer som kvalifiserer for innlevering i minimum 2 av de andre kategoriene (unntatt Samfunn og Håndverk) og minimum 3 forskjellige elementer. Integrerte kampanjer bedømmes etter samlet utførelse og hvordan idé og konsept tas ut i flere flater.

14. Ikke-kommersiell: Alt av jobber for ikke-kommersielle avsendere der samfunnsoppdraget er tydelig. Jobber laget for å endre holdninger eller adferd, drive opplysningsarbeid, få folk til å engasjere seg i en sak eller å samle inn penger som går til veldedige formål. Jobber innsendt i Ikke-kommersiell kan ikke leveres i andre kategorier, med unntak av Håndverk- og designkategorier. Ikke-kommersielle jobber vil ikke bli vurdert til Grand Prix.

Eksempler på jobber som skal inn: Alt av holdningskampanjer, innsamlingsaksjoner, kampanjer som får folk til å støtte en god sak, kampanjer laget for å vekke folk til aksjon, opplysningskampanjer m.m. Eksempler: Trafikksikkerhet, blod og organdonasjon, nødhjelp, fadderkampanjer, profilkampanjer for Forsvaret og Norsk Tipping.

Eksempler på jobber som ikke skal inn: Kampanjer for kulturinstitusjoner som har som mål å selge billetter (teater, kino, konsert, museum m.m), subbrands og kampanjer som er laget for å tjene penger for organisasjoner uten at samfunnsoppdraget er synlig (Fretex, Pantelotteriet, kampanjer for å selge brannslukker til bil fra NAF eller luer og skjerf fra DNT eller spill som Lotto, Flax, Oddsen m.m).

15. Håndverk: All kommunikasjon som utviser et spesielt godt håndverk, i form av f.eks god tekst, art direction eller design og en produksjon som evner å løfte ideen. Ikke-kommersielle jobber kan også sendes inn i håndverk, men vil ikke bli vurdert til Grand Prix. Tips: Gullblyanten er først og fremst en idé og konseptkonkurranse. Det har derfor nærmest vært en presedens at alle jobber som vinner i Håndverk også har en sterk idé. Det holder ikke bare at det er fantastisk utført.

16. Innovasjon: Jobber som viser hvordan byrået gjennom strategi, nytenkning og kreativitet har funnet opp et nytt produkt eller tjeneste som har tilført verdi for både oppdragsgiver og forbruker. Det handler ikke nødvendigvis om teknologi, men om nyvinning i en eller annen form.

17. Student: Arbeider for kommersielle og ikke-kommersielle oppdragsgivere, reelle eller fiktive, og som passer inn i én eller flere av kategoriene i Gullblyanten. Arbeider som sendes inn i studentkategorien skal være produsert/laget i mellom 1.1. 2017 og 26.1.2018, mens studentene gikk på skolen, og kan ikke sendes inn i andre kategorier.

  • 17.1 Design (pakning og identitet)
  • 17.2 Reklame (øvrige kategorier)

18. Brings DM-pris (gratis innsendelse): Brings DM-pris skal hedre de smarte, fysiske og personlige direkte-arbeidene. Det kan være en enkeltstående aktivitet, eller at DM er med som et element i en større kampanje og i samspill med flere medier. Premien er to festivalpass til Cannes Lions 2018.

Brings DM-pris kåres blant innsendte arbeider i spesialkategorien. Juryen kan også velge å hente inn aktuelle arbeid sendt inn i andre kategorier i Gullblyanten.

19. PR: Arbeider som er utviklet for å skape fortjent oppmerksomhet. Det være seg gjennom redaksjonell omtale eller engasjement og spredning i sosiale medier. Juryen vil vektlegge hvordan kreativitet har lykkes med å skape oppmerksomhet. Jobber som sendes inn her, kan ikke også sendes inn i Stunt/event. Eksempel: Taxi Stoltenberg GB2013

Innsendelse foregår på gullblyanten.no fra 15. desember.