Kreativt Forum og Virke spisser medlemstilbudet

Bedre forsikringsordninger, flere servicetilbud og et felles initiativ for en forenkling av offentlige anskaffelsesprosesser, er noen av nyhetene i samarbeidet mellom Virke og Kreativt Forum.

90010 453f3 original

Prøvesamarbeidet med Virke er forlenget ut 2019, med et styrket medlemstilbud innen juridisk hjelp og forsikringsordninger og en mer spisset satsing på næringspolitiske initiativ.

I år er det offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester som er prioritert satsingsområde. Som et ledd i arbeidet med å sette økt fokus på verdiskapingen i vår bransje, vil vi også få med et innlegg fra en av våre medlemsbedrifter på årets handelskonferanse.

Følgende tjenester tilbys KFs medlemsbedrifter:

  • Gratis arbeidsgiverbistand på telefon inntil 30 min pr sak. Rådgivningstelefon: 22 54 17 00
  • Gratis forretningsjuridisk bistand på telefon maks 30 min pr sak og kr 1.350 pr time ved sak. GDPR, kontraktsrett, husleieavtaler, tvistesaker mm. Rådgivningstelefon: 22 54 17 00
  • Forsikring og pensjon. Gjennomgang for å kostnadskutt i regi av Virke Forsikring. 9 av 10 virksomheter vil få en minimumsbesparelse på 10%. Kontaktperson forsikring Frank Andresen, tlf: 911 99 800, mail: frank@virkeforsikring.no. Kontaktperson pensjon Tom Wedvik, tlf 934 07 076, mail: tom@virkeforsikring.no. Gratis årlig møte med rådgivning på forsikring og pensjon.
  • Heldagskurs i GDPR kr 3.200 for KF’s medlemmer. Normal sats er kr 5.200. Vi kan også kjøre et bedriftsinternt GDPR-kurs. Et dagskurs ute ligger på ca kr 18.000 for hele gruppen. Kontaktperson kurs, Kristin Bjørke Knutsen, tlf: 908 95 354, mail: kbk@virke.no
  • Virke’s fordelsavtaler i tillegg til digitale håndbøker (lederhåndbok, hmshåndbok og personalhåndbok), kontaktperson er Trine Fjeld, tlf: 982 26 181, mail: trine.fjeld@virke.no.
    Årstilbud på Styrenorge (webportal med mange nyttige verktøy) for kr 900,- for KFs medlemsbyråer. (Dette er en portal som normalt koster kr 3.990 pr år)
  • Andre kontakter: Hans Christian Westlye, direktør Kunnskap & Teknologi tlf: 957 85 540, mail: hcw@virke.no, Trond Valø, kontaktperson alle generelle henvendelser, tlf: 477 56 279, mail: tv@virke.no