Lanserer tekstverktøy for kommunikasjonsbransjen

Nå er et nytt verktøy tilgjengelig for alle som skriver i private og offentlige virksomheter i forbindelse med PR- og markedsføring.

38885 5a88d original

Greentext er en nettbasert applikasjon. Verktøyet gjør det mulig å se om en tekst er tilpasset målgruppen før den sendes ut. For første gang er det altså mulig å få et objektivt mål på hvor lett eller tung en tekst er å lese, ifølge Finn Andor Thorsen (bildet) i Verbal Design, som er leverandør av forfatterverktøyet.

– Dermed blir evalueringen objektiv, hittil har slikt vært ren synsing. Lesbarheten kan måles i forhold til fem forskjellige målgrupper med ulik leseevne, forklarer Thorsen.

– Greentext hjelper til med å forenkle lange og vanskelige ord og lange setninger. Mange som skriver strever med å variere teksten. Dette blir også enklere å få til.

Når det nå finnes en objektiv målestokk, kan den enkelte virksomhet og skribent fastsette operative målsettinger for lesbarhet, mener Thorsen.

– De får et mål på status per i dag og kan i tillegg måle utviklingen over tid. Hele tiden er det mulig å sjekke graden av måloppfyllelse og eventuelle avvik

Lest og forstått

Thorsen mener det kan handle om ren griseflaks dersom budskapet når frem.

– Normalt sjekker verken offentlige etater eller næringslivet om medarbeiderne skriver slik at de blir lest og forstått. Medarbeiderne på sin side sjekker sjelden eller aldri egne tekster, iallfall ikke godt nok, sier han.

– Når skribenten analyserer det han skriver i Greentext, bearbeider ved behov og oppnår «grønt lys,» vil målgruppen lettere forstå budskapet. Applikasjonen finnes på greentext.no, hvor også en gratisversjon med begrenset funksjonalitet kan testes ut, avslutter han.