– Lederne har skylda

I sitt innlegg under ANTIs seminar om manglende mangfold, nølte ikke Mala Wang-Naveen, kommunikasjonssjef i SINTEF, med å plassere hovedansvaret for dagens homogene tilstand i reklame- og kommunikasjonsbransjen på toppen.

Mangfold
Fra venstre: Lene Renneflott, Behnam Farazollahi, Umar Ashraf, Habon Beegsi, Jens Barland og PK Voss Halvorsen.

Seminaret «Mangfold i kreative bransje» foregikk på gamle Deichman fredag ettermiddag, og kom som resultat av debatten som raste i reklame- og kommunikasjonsbransjen før fellesferien, blant annet provosert frem av uttalelsene til Hans Geelmuyden. Det var daglig leder i ANTI, Kenneth Pedersen, som tok initiativet.

Seminaret ble sparket igang av et innlegg av kommunikasjonssjef i SINTEF, Mala Wang-Naveen, forfatter og mangeårig journalist i Aftenposten, som ønsket «velkommen etter» til en debatt som jevnlig har foregått innad i pressen de siste 15-20 årene.

Wang-Naveen henviste til en undersøkelse fra Bufdir som viser at ledere i offentlig virksomhet i stor grad tar ansvar for å bygge team som speiler samfunnet, mens ledere i privat virksomhet i liten grad gjør det samme.

Hun understreket også at tilstanden i bransjen på mange vis speiler tilstanden på toppen.

– Vi står overfor en virkelighet der lederne kun har hvite venner og omgangskrets, sa Wang-Naveen, og poengterte at det ble fart i sommerens debatt nettopp fordi det var en leder med annerledes bakgrunn som ropte varsko etter Geelmuydens uttalelse om «kebabnorsk», nemlig daglig leder i Neue, Behnam Farazollahi.

Wang-Naveen mente også at det manglende mangfoldet gjennomsyrer selve arbeidet bransjen gjør.

– Dere må blir flinkere å til å vise mangfold også i arbeidet deres, oppfordret hun til lytterne i salen og de som deltok via streaming.

– Nettverksrekruttering hindrer mangfold

Neste innlegg kom fra Umar Ashraf, som har blåst i mangfoldsfløyta adskillige ganger siden han ble uteksaminert fra Høyskolen Kristiania i 2015. Han er forfatter av boken «Hvit PR» og til daglig senior kommunikasjonsrådgiver i NAV. Han er også spaltist og foredragsholder om emner som mangfold og inkludering, og hadde mange eksempler på konkrete tiltak bransjen kan gjøre for å rekruttere bredere. Det er i utgangspunktet ingen enkel oppgave for homogene bransjer som reklame og PR, påpekte Ahsraf, blant annet fordi rekrutteringen ofte foregår internt uten utlysning. Mangelen på mangfoldige forbilder i bransjen spiller også inn, et poeng som også Wang-Naveen gjorde i sitt innlegg.

En god samtale

Dernest ble det en lang og grundig panelsamtale, der Wang-Naveen og Ashraf fikk selskap av Behnam Farazollahi i Neue, Jens Barland, rektor ved Høyskolen Kristiania, daglig leder Lene Renneflott i Grafill og nylig uteksaminert bachelorstudent Habon Beegsi. Det var ANTIs Per Kristian Voss Halvorsen som var ordstyrer, og etterhvert deltok også folk fra salen.

Avslutningsvis oppsummerte Rektor Barland samtalen slik:

– Lene, du ba om kartlegging og en tilnæring som baserer seg på fakta. Behnam, du var opptatt av bevisstgjøring og å ha klare mål. Umer, du var opptatt av forpliktelser fra bransjen, bransjestandarder og mangfoldsmerking, Habon, du snakket om karrieredager og det å involvere seg med studentene, og Mala dro det litt store «se deg selv, du er forandringen i verden». Det jeg vil si er: Framsnakk bransjen, gjør den til et populært sted, det skaffer oss søkere, så skal vi gi dem en utdanning der de også får med seg et nettverk i arbeidslivet, med billett til å skaffe seg sin første jobb.

Samme dag ble det for øvrig kjent at branseorganisasjonene skal samles i slutten av august for å planlegge en mer mangfoldig vei fremover.

Du kan fremdeles se hele arrangementet på facebooksiden til ANTI (begynner ved 14-minuttersmerket).