Marginal bedring i reklamemarkedet

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge viser som forventet negative tall etter årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig viser Mediebarometeret at den forsiktige bedringen på akkumulerte omsetningstall etter august fortsetter i september.

Mediebarometer sept

Etter årets ni første måneder viste reklameomsetningen via mediebyråene en nedgang på 15,9 prosent. Per august var det et på minus 16,1 prosent, altså er det en marginal innhenting sammenliknet med 2019.

– Koronasituasjonen legger fremdeles en kraftig demper på reklamemarkedet. Innstrammingene i Oslo pga. økt smitte, kan ha skapt en demper på den optimismen vi sporet etter august, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

Samtlige kanaler er i minus i september måned, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Drastisk nedgang for kino

Det er reklamebæreren kino som fremdeles har hatt størst nedgang i prosent etter ni måneder i år. Nedgangen etter ni måneder er på 53,7 prosent for kino. Utendørs har hatt en nedgang på 37,7 prosent i den samme perioden.

– Kino spesielt har fått en ekstra smertelig nedtur på grunn av koronasituasjonen, men vi håper de nye retningslinjene for arrangementer, kan bidra til at dette endres neste måned. Vi er vel flere som kunne tenke oss en tur på kino etter flere måneder med tv-seeing, sier Mandt Larsen.

Internett på topp

Internett troner på toppen som den største reklamekanalen, med en andel av den totale reklameomsetningen på 39,4 prosent, mot tradisjonell TVs andel på 36,7 prosent.

– Internett er ned med 8,9 prosent etter årets åtte første måneder. Innen denne kategorien er det igjen mobil/tablet som har fått den største nedturen, sier Mandt Larsen.

TV er på minus 15,7 prosent for årets ni første måneder, mens kategorien per august hadde 16,1 prosent.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 5958 milliarder kroner i årets ni første måneder, mot 7087 milliarder kroner i samme periode i fjor.