Mediebarometeret for årets syv første måneder: Medieinvesteringene vokser raskt videre

Mediebarometer-tallene fra Mediebyråforeningen for årets syv første måneder er klare. Tallene til og med juli måned viser en oppgang på 18,8 prosent i medieomsetningen via landets mediebyråer. Det er en pen økning fra tallene for første halvår i år.

Barometeretet grafikk juli2021

Etter årets seks første måneder viste tallene fra Mediebarometeret pluss 17,3 prosent. Nå med en måned mer av 2021, så viser de akkumulerte tallene en oppgang på 18,8 prosent.

Totalt er det blitt investert 5,20 milliarder kroner i mediene i årets syv første måneder. Tilsvarende i fjor etter like mange måneder var på 4,37 milliarder NOK. I 2019 var tilsvarende tall på 5,33 milliarder NOK. Samme tall for 2018 var på 5,72 milliarder NOK

Isolert sett var oppgangen på 34 prosent i juli i år sammenlignet med juli i fjor. I juni måned i år var oppgangen på 13,4 prosent sammenlignet med samme måned i 2020.

– Meget sterk utvikling i reklamemarkedet

Pandemi-nedstengningen i Norge kom 12. mars i fjor. 2020 ble en solid nedtur i medieinvesteringene. Nå tyder mye på at markedet er snart tilbake på et 2019-nivå igjen. I 2019 landet medieomsetningen via mediebyråene på 8,53 milliarder NOK i året som helhet.

Det er en omsetning som kan bli passert i år. Fortsetter oppturen – kan 2019 bli slått med god margin.

– Vi ser nå en meget sterk utvikling i reklamemarkedet. Juli ble en meget sterk måned i medieinvesteringene via landets mediebyråer. Norge er i ferd med å normalisere seg – og reklameinvesteringene er en fin indikator i så måte, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

– Vi får stadig flere signaler på optimismen i markedet. Mediene melder stadig bedre tall - og annonsørene har tro på fremtiden. Slikt liker vi. Det er optimisme der ute, konkluderer Mandt Larsen.

Betydelig vekst for digitale medier

Det er mange kanaler som kan vise til solid vekst. Kategorien digitale medier er den kategorien som vokser aller mest. Digitale medier var opp med 29,5 prosent i årets syv første måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den ferske underkategorien influencer marketing er opp med hele 142,8 prosent til 14 millioner NOK, mens video er opp med 37,2 prosent til drøye 330 millioner NOK.

Sosiale medier som kategori kan vise til en vekst på 49,1 prosent til 589,9 millioner NOK hittil i år. Totalt er det blitt solgt reklame innen digitale medier via mediebyråene for hele 2,28 milliarder NOK i årets syv første måneder.

– Veksten er enorm og digitale medier tar stadig større stykker av den totale reklamekaken. Hittil i år er markedsandelen til digitale medier på 43,8 prosent mot TV sine 35,3 prosent. Ikke bare har digitale medier passert TV, men nå også med en solid margin, sier Mandt Larsen.

Sterk vekst for TV

TV har også en sterk vekst etter syv måneder av 2021. Den er på 18,9 prosent. Det betyr at det er omsatt TV-reklame via mediebyråene for 1,83 milliarder NOK i perioden. Kategorien lyd har en større prosentvis oppgang i perioden, med sine 28,6 prosent. Lyd, som består av radio og podcast, omsatte for 243 millioner NOK i perioden på syv måneder.

Både dagspresse og ukepresse/magasiner er i pluss så langt i år. Dagspresse er opp 1,4 prosent etter syv måneder, mens ukepresse har et pluss på 0,4 prosent så langt.

Kino er nok den kanalen som har fått den verste nedturen med covid-19. Også der åpnes det nå sakte, men sikkert. Men mange kinoer har vært helt stengte i lange perioder. Kino kan etter syv måneder vise til minus 48,6 prosent.