Mediebarometeret for første halvår: Medieinvesteringene opp med 17,3 prosent

Da er Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for første halvår 2021 klart. Tallenes tale viser en oppgang på 17,3 prosent og en medieomsetning via mediebyråene på 4,65 milliarder NOK etter halvgått 2021.

Barometeretet grafikk juni2021

De positive nyhetene har nærmest stått i kø i reklamemarkedet de seneste månedene. I juni isolert sett var oppgangen på 13,4 prosent. Etter fem måneder var den akkumulerte oppturen på 18,1 prosent.

Nå etter seks måneder kan man konkludere med en vekst i reklamarkedet via mediebyråene fra 3,97 milliarder NOK etter halvgått 2020 til 4,65 milliarder NOK etter seks måneder av 2021.

Den første pandemi-nedstengningen i Norge kom 12. mars i 2020. De to første månedene av 2021 ble sammenlignet med to måneder uten pandemi i fjor. Siden april måned i år har man sammenlignet pandemimåned mot pandemimåned.

– Det er tydelig at det nå er mange positive tanker og takter i markedet. Vi ser børser som går opp. Vi ser vekst i mange markeder, og vi ser ikke minst at det norske samfunnet begynner å få kontroll på pandemien. Gjenåpningen er nå godt i gang i markedet for kommunikasjon og reklame, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Fortsatt sterk vekst for digitale medier

Digitale medier er motoren i det norske reklamemarkedet. Denne mediekategorien kan vise til en vekst på 30,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt utgjør reklame i digitale medier nå 43,4 prosent av all reklame omsatt via norske mediebyråer.

– Digitale medier fortsetter den sterke veksten - og det er noen kategorier som er veldig på offensiven. Sosiale medier har hatt en vekst på hele 50,7 prosent det første halvåret i år. Omsetningen viser hele 524 millioner NOK. Også video fortsetter den kraftige veksten, med en økning på 38,3 prosent til snaue 297 millioner NOK, sier Mandt Larsen.

– Også søk vokser. I prosent er vår relativt nye kategori influencer marketing vekst-vinneren, og da med 140,2 prosent. Omsetningen i første halvår på kategorien er på drøye 13 millioner NOK, så det helt store volumet mangler, vel å merke foreløpig, forklarer Mandt Larsen.

TV holder stilen

TV er forbigått av digitale medier i kampen om å være den største totalkategorien. Likevel holder TV som reklamebærer stilen. TV noterer seg for 36 prosent av total reklameomsetning via mediebyråene i første halvår, mot 36,9 prosent etter halvgått løp i fjor.

– TV har en omsetningsøkning på 14,5 prosent i første halvår i år. Ja, det er omsatt TV-reklame via norske mediebyråer for 1,67 milliarder NOK i årets seks første måneder. Det har også vært et fint TV-år hva TV-titting angår. TV leverer, og vil være viktig som reklamebærer i mange år fremover, mener Mandt Larsen.

Lyd som reklamemedium, radio og podcast, har en økning på 29,9 prosent i årets seks første måneder, mens kino har en tilbakegang på 53,8 prosent.

– Men kino vil nok vokse i månedene fremover. Nå har man endelig åpnet kinoene - og man får slippe inn stadig flere personer i norske kinosaler. Til høsten kommer også James Bond. Det vil nok gi kino et fint løft etter en lang og vanskelig pandemi-periode, sier Mandt Larsen.