Mediebarometeret: Veksten i reklamemarkedet avtar

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første syv måneder, vokser med 4,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men etter en sterk inngang på året har den månedlige veksten avtatt. I juli isolert går markedet tilbake hele 15,4 prosent sammenlignet med juli i 2021.

Top Gun Maverick
I juli vokser kinoomsetningen med 142,8 prosent mot fjoråret. Her fra kinoaktuelle «Top Gun: Maverick». Foto: Scott Garfield / UIP

– Hittil i år er det omsatt reklame via mediebyråene for drøye 5,4 milliarder. Det er en vekst på 234 millioner mot samme periode i fjor. Sommeren er lavsesong i reklamemarkedet, men det er ser ut til at mediemarkedet går inn i en periode med noe lavere omsetning, og at høsten kan bli tregere enn våren, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Forsiktig vekst for digitale medier

Digitale medier står totalt for 42,8 prosent av omsetningen som går via mediebyråene, og kanalen vokser forsiktig med 2 prosent mot samme periode i fjor. Det er søk og online video som er den sterkeste digitale driveren, mens display-omsetningen ligger flatt med fjoråret.

TV har en tilbakegang i juli på 36,3 prosent og det ble dermed omsatt for 57,7 millioner mindre mot samme måned i fjor. Samlet for året har TV en marginal vekst på 0,4 prosent og omsetter totalt for kr. 1.843.540. Det betyr at TVs andel kun står for 33,9 prosent av den totale omsetningen via mediebyråene hittil i år.

Lydmedier har en tilbakegang i juli på 24,9 prosent, men hittil i år har radio stått seg godt mot 2021 og øker avstanden til fjoråret med 8,6 prosent, nesten 20 millioner kroner. Også Podkast fikk tilbakegang i juli med 45,5 prosent men her ser vi ikke vekst mot året samlet sett.

– Det er viktig å være obs på at omsetningstallene for Podkast er lave, og små svingninger måned for måned kan gi store utslag prosentvis. Vi følger fortsatt med på kanalen med spenning, ettersom det kommersielle varelageret øker, sier Brimi.

Solid vekst for OOH hittil i år

Utendørsannonsering (OOH) for juli ligger på samme nivå som sommermåneden i fjor, men kanalen kan fortsatt vise til en solid vekst hittil i år på 63,3 prosent, som er en omsetningsøkning på over 130 millioner.

Godt innhold trekker folk til kino, tross sol og sommer, og i juli vokser kinoomsetningen med 142,8 prosent mot fjoråret. Det utgjør en omsetning på ca. 8 millioner kroner, og hittil å år kan kino vise til en vekst på hele 46 millioner kroner mot fjoråret, som på den tiden fortsatt var preget av pandemien og stenge kinosaler.

– Det er ingen tvil om at vi går en spennende høst i møte. De kommende månedene er tradisjonelt sterke reklamemåneder, men vi aner skyer i horisonten. Økt rentenivå, inflasjon og energipriser treffer både den private husholdningen og næringslivet, og kan dermed også påvirke annonsørenes markedsbudsjetter de kommende månedene, avslutter Kristin Brimi.

Barometeretet grafikk juli 2022
Mediebarometeret for juli 2022.