Mikael Jørgensen tar over som ny NoA-sjef

Konsernsjef Thomas Høgebøl går over i rollen som arbeidende styreleder i The North Alliance (NoA), mens Danmark-sjef Mikael Jørgensen blir ny konsernsjef. Ifølge Byrånettverket, som har passert 1,5 milliarder kroner i omsetning, signaliserer forandringene på toppen økt internasjonalt fokus.

Thomas Mikael
Thomas Høgebøl og Mikael Jørgensen.

I en pressemelding fra byrånettverket NoA annonseres det at Thomas Høgebøl nå tar over som styreleder, og at de med dette signaliserer økt internasjonalt fokus.

– Vi var ambisiøse i 2014 da vi delte våre drømmer og mål. Vi ville bygge det ledende nordiske konsernet med de beste talentene innenfor kreativitet, teknologi og data. Jeg tror vi har lykkes. Nå er vi klare for å skru opp veksttakten og skalere plattformen vi har bygget opp. Det krever at vi retter blikket utover, setter nye mål internasjonalt og jobber med å utvikle gruppen sammen med våre partnere og deleiere. Mikael (CEO i Danmark) har gjort en fantastisk jobb for NoA i Danmark, blant annet med datadrevet markedsføring og utviklingen av vårt integrerte tjenestetilbud. Han tar over som konsernsjef og vil løfte gruppen over i et nytt og spennende kapittel, med sterk støtte fra lederne i Norge, Sverige og Polen, sier Høgebøl.

Mikael Jørgensen gleder seg til å ta over.

– Jeg er enormt beæret over at kunne overta stafettpinnen etter Thomas. Til tross for korona står NoA sterkere enn noensinne. Talentene i NoA er virkelig top class og nå skal vi løfte vår samarbeidsmodell, vår kultur og våre kompetanser til et nytt nivå, både i Norden og internasjonalt. Derfor gleder jeg meg enormt til å komme i gang, til å møte nye ansikter, både blant kunder og i NoA, sier den påtroppende konsernsjefen.

Leverte bra økonomisk, tross pandemien

Som de fleste andre virksomheter i internasjonale markeder ble også NoA preget av pandemien, men de leverte likevel bra økonomisk. Gruppen hadde en totalomsetning på 1.570 milliarder kroner, nettoinntekt på 943,9 millioner og et driftsresultat før avskrivninger av immaterielle eiendeler (EBITA) på 103,4 millioner justert for transaksjons- og engangskostnader. Ifølge nettverket er dette på linje med 2019, og viser en sterk underliggende lønnsomhet på tvers av samtlige markeder.

– Covid 19 har først og fremst fått store konsekvenser for liv og helse, for familier og for hele samfunn. Men det har også rammet våre store og små kunder i ulike markeder. I starten av pandemien var vi usikre på hvordan NoA og våre ansatte ville påvirkes, men fasiten gir klare svar: Vi har levert svært gode og helt nødvendige tjenester til våre kunder. Med det følger et solid økonomisk resultat, sier Høgebøl.

– Bro mellom kreativitet og teknologi

Høgebøl mener NoA nå lykkes ved at selskapene jobber stadig tettere for å levere helhetlige tjenester til kunder med økende komplekse behov.

– I 2020 økte NoA andelen av inntekter på tvers av selskapene nettopp fordi stadig flere kunder ser nødvendigheten av å bygge bro mellom kreativitet og teknologi, sier Høgebøl.

Han mener suksessen skyldes sammensetningen og bredden av kompetanseområder i NoA-familien.

– Våre data- og teknologi-drevne tjenester og produkter, er helt sentrale i en verden der endringene i klima, samfunnsliv og forretningsliv tiltar i styrke. De samme tjenestene har vist seg å være svært nyttige i 2020, et år der vi alle har blitt satt på alvorlige prøver. Spesielt har det vært stort behov for rådgivning og NoAs evne til å binde ulike kompetanser og tjenester sammen, sier Høgebøl.