Millionpris til Fagskolen Kristiania

Fagskolen Kristiania har mottatt utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2023 for sitt arbeid med å øke studentenes refleksjons- og samarbeidskompetanse i studiet Reklame og merkekommunikasjon. Prisen er på en million kroner.

Ec4bbd14 0318 4979 b3ba 8625d3d47d88 w 960
Stolte vinnere av Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2023. Fra venstre: Janne Eide Solvang (lærer), Annelise Kiønig (rektor), Aranya Pascale Rusli (lærer), alle ved Fagskolen Kristiania. Foto: Benjamin Åvitsland

– Vi er veldig glade og stolte over denne prisen, som for første gang utdeles til en privat fagskole sier Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania, i en pressemelding fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

– Arbeidet som er gjort med reklamestudiet vårt har tatt utgangspunkt i studentenes tilbakemeldinger, har involvert bransjen og har vært direkte koblet til kompetanseutvikling i fagmiljøet. Måten det har blitt jobbet systematisk med kvalitetsutvikling av dette studiet er et eksempel til etterfølgelse, sier rektor Kiønig.

– Studentinvolvering i førersetet

– Å vinne en pris for fremragende utdanningskvalitetsarbeid er rørende og stort for oss sier lærerne Aranya Rusli og Janne Solvang.

– Prisen er betydningsfull fordi prosjektet belyser hva som motiverer utvikling av kreativ kompetanse, refleksjonsferdigheter og kritisk tenking. I samarbeid med arbeidslivet har vi ønsket å bygge bro og finne nye måter å utvikle helhetlig, praktisk og yrkesrelevant undervisning der studentstemmene og studentinvolvering er i førersetet, sier Janne Solvang.

– Jeg opplever at vi har klart å utvikle en faglig relasjon til studentene som bidrar til en åpen dialog om deres læringsprosesser, sier lærer Aranya Rusli.

– En velfortjent pris

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch offentliggjorde årets prisvinner under Fagskolekonferansen i Oslo 9. november.

– Gratulerer så mye til Fagskolen Kristiania med en velfortjent pris. Med nyskapende undervisningsformer har de klart å øke det faglige engasjementet hos studentene. Samtidig har studentene fått kompetanse som den kreative annonsebransjen etterspør, nemlig kritisk tekning og selvrefleksjon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

– Jeg håper dette kan inspirere flere læringsmiljøer til å tenke nytt og innovativt rundt undervisningsformer, sier Borch.

Stort overføringspotensial

Juryen har vurdert at undervisningsopplegget i studiet Reklame og merkekommunikasjon er nyskapende, og resultatene er godt dokumentert. Studentenes karakterer i Studiebarometeret har økt betydelig, og for flere indikatorer er de høyere enn landsgjennomsnittet, ifølge pressemeldingen.

– Fagskolen Kristiania viser at fornyelse ikke krever kostbare investeringer, men at utvikling som øker kvalitet kan komme fra å evaluere egen praksis og metode, sier Juryleder Hans Almgren ved Myndigheten för yrkeshögskolan i Sverige.

– Dette har overføringspotensial innen alle utdanningsnivå avslutter Almgren.

Fakta

Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning blir delt ut hvert år av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Prisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning Prisen er på 1 million kroner.