NAF til ANTI

Etter en byråkonkurranse der syv byråer var invitert, har NAF valgt ANTI som samarbeidspartner på reklametjenester.

95517 910d4 original

NAF har gjennom de siste årene gjennomgått en større moderniserings- og omstillingsprosess for å møte fremtidens mobilitetsbehov. I den forbindelse ble det nødvendig å finne en strategisk partner som evner å hjelpe NAF å bygge bro mellom bil og mobilitet, by og land, veihjelp og interesseorganisasjon – og formidle alt dette på en emosjonell måte som knytter folk sammen med det NAF står for.

– Vi har vært utrolig heldige i denne prosessen og møtt noen fantastiske byråer med svært høy kompetanse. Alle de inviterte leverte på høyt nivå. Men selv om vi var imponerte over alle byråene, og særlig i finalerunden, var det imidlertid ikke vanskelig å velge når alt kom til alt; sier markedssjef Christian Bjøntegaard. – ANTI leverte ikke bare en kampanjeidé, men et overordnet merkevarekonsept som kan taes rett ut i markedet og fungere på alle nivåer i organisasjonen og på tvers av alle NAF sine tjenester.

Det har vært en intens og spennende prosess der ANTI valgte å sikte høyt i forhold til oppgaven.

– Vi var såpass fascinerte av de overordnede problemstillingene og NAFs perspektiver at vi tok sjansen på å bruke folk fra alle kompetanseområder i ANTI og levere et overordnet strategisk merkevarekonsept. Da er det ekstra morsomt å treffe blink, sier administrerende direktør Kenneth Pedersen i ANTI.

Vaktbikkje og redningshund

For NAF, som konkurrerer i et marked der utviklingen går raskere enn noensinne, ble det viktig å velge en partner som kunne finne balansen i kommunikasjonen. Oppgaven blir å være medlemmenes vaktbikkje og redningshund, samtidig som man legger til rette for helt nødvendige endringer i måten å tenke mobilitet på.

– Fremtidens mobilitet er en av de største og mest interessante utfordringene vi har foran oss med tanke på det grønne skiftet, og vi synes det er veldig spennende at NAF nå sikter seg mot å være en del av løsningen, og samtidig kjempe alle trafikanters sak også i fremtiden, avslutter Per Kristian Voss Halvorsen som er fagleder for kommunikasjon i ANTI, .

Teamet som skal jobbe med NAF hos ANTI er: Per Kristian Voss Halvorsen, Mari Engen, Tom Andersson, Per Erik Jarl, Christian Hygen, Kjell Ekhorn, Per Berge Moe og Sollin Sæle.