Natt&Dag satser på innhold

Kjøper konsulentselskapet Pocket og ansetter byråleder Anders Gottlieb-Nygaard som en del av den videre kommersielle satsingen.

86972 4f7eb original
Kommersiell direktør Anders Gottlieb-Nygaard og daglig leder Christian Rasmussen i Natt&Dag.

Ifølge Natt&Dag ble Pocket en del av mediehuset for å styrke ressursene på rådgiving og multimediale kommunikasjonsløsninger for kunder som ønsker å nå unge målgrupper. Byrået, som ble startet av Anders Gottlieb-Nygaard i 2009, jobber i grenselandet strategisk rådgivning, markedsføring og design.

– Natt&Dag har de siste årene vært gjennom en viktig omstilling. Vi jobber nå mer helhetlig og multimedialt - både som en redaksjonell bedrift og for våre kunder, sier Christian Rasmussen, daglig leder i mediehuset.

Avisen har i økende grad gått fra å primært være en månedlig gratisavis til å også fokusere på å lage innhold til multimediale kanaler. Satsningen skal ha gitt resultater i form at mangedoblet lesertall på nett, gode visningstall for videoproduksjoner og økt aktivitet i sosiale medier. Med oppkjøpet av Pocket utvides denne satsingen.

– Vi ser at mange kommersielle aktører etterspør en solid strategisk forankring rundt sine markedsaktiviteter. Den moderne CMO trenger ikke lenger byråer som tilbyr kreative one-offs eller standardiserte medieplaner. De etterspør en større strategisk plan for å nå ut med sitt budskap, og det skal vi hjelpe dem med, sie Gottlieb-Nygaard, som nå kan titulere seg selv kommersiell direktør i Natt&Dag.