Nedgang på 5,4 prosent i 2019 tross sterk sluttspurt

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge ble redusert med 5,4 prosent fra 2018 til 2019, og det til tross for en sterk innspurt i julemåneden. Og i 2019 ble internett større enn TV for første gang på helårsnivå i reklamemålingen. Det viser de ferske tallene fra Mediebyråforeningens Mediebarometeret.

95681 e752a original

2019 ble avsluttet med en oppgang på 7,5 prosent i totalmarkedet i desember sammenlignet med samme måned i 2018. TV fikk en oppgang på 18,5 prosent i avslutningsmåneden på 2019, mens kino kunne vise til en oppgang på hele 73,7 prosent den samme måneden.

Dermed landet reklameomsetningen via mediebyråene på 9,65 milliarder NOK i 2019 mot 10,21 milliarder NOK i 2018.

Allerede tidlig på året var det mørke skyer å observere i reklameomsetningen, viste Mediebarometeret.

Merete Mandt Larsen.– At året skulle lande i minus, så vi tydelige og klare tegn på relativt tidlig i 2019. Det ble dessverre ingen stor bedring å snakke om i det siste kvartalet, selv om desember måned avsluttet veldig positivt, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Vekst for utendørs og kino

Mediebyråforeningens leder sier at det ligger ulike årsaker bak nedgangen fra 2018 til 2019.

– Det er nok flere årsaker til nedgangen som vi ser fra 2018 til 2019. En av årsakene er den generelle nedgangen i omsetningen av tradisjonell og digital reklame. En annen årsak er at noe av kommunikasjonsinvesteringene er flyttet til kanaler som man ikke har samme oversikt over, slike som privat og offentlig sektors investeringer i egne kanaler og eget innhold, sier Mandt Larsen.

Kun to kanaler kan vise til vekst fra 2018 til 2019. Det er utendørs og kino.

– Utendørs har vært en vekstvinner gjennom hele 2019. Kino kom som et skudd helt på tampen av året, og leverte pluss takket være en sterk desember på Mediebarometeret, sier Mandt Larsen.

Utendørs endte på pluss 5,8 prosent i 2019, mens kino fikk en oppgang på 1,2 prosent.

Internett passerte tradisjonell TV

Både utendørs og kino er relativt små kanaler i det store og hele. Den største endringen i Mediebarometeret fra 2018 til 2019 var at internett og dets underkategorier passerte tradisjonell TV i andel av den totale omsetningen. Mens internett som kanal landet på 36,7 prosent i 2019, endte tradisjonell TV på 35,8 prosent.

– Dette er historisk i forhold til Mediebarometeret. Aldri har internett vært større enn TV på et helårsnivå. Så selv om også internett falt i 2019, så ble internett større enn TV, sier Merete Mandt Larsen.

TV hadde en nedgang på 7,6 prosent fra 2018 til 2019, mens internett falt totalt med 1,5 prosent i den samme perioden.

Kategorien ukepresse/magasiner var den som falt mest i 2019, med 23,7 prosent.