NoA og DN skal skape flere gaseller

NoA (The North Alliance) har nylig inngått et langsiktig og strategisk samarbeid med DNs Gaselle-kåring, der de skal fungere som en kompetansepartner med ett klart mål: å skape flere Gaseller i Norge.

DN No A
Bak fra venstre: Christian Søgaard, Kai Holmberg, Håkon Tønnessen. Foran fra venstre: Marthe Figenschou, Ulf Mørck, Ina Vikøren. Foto: NoA Ignite

For å sikre en bærekraftig drift av den norske velferdsstaten, sier NHO at det må skapes 250 000 nye arbeidsplasser i privat sektor innen 2030. Dagens Næringsliv (DN) sitter med omfattende innsikt i norske selskaper i vekst og kan fortelle at norske gaseller genererer nesten 50 prosent av alle nye arbeidsplasser i privat sektor.

– Det å skape vekst og verdi er idretten vår. En idrett vi faktisk har blitt veldig gode i og motiveres av. Så når vi har hjulpet opp en ny gaselle, da har vi scoret mål, forteller Kai Holmberg, leder av NoA Norge.

Det nordiske nettverket har bygd seg opp til å bli en ledende aktør på å kombinere kreativitet og teknologi for å skape verdi og vekst.

– I det siste har NoA løftet fagkompetansen vesentlig høyere på det industrielle og forretningsstrategiske, som gjør oss til en naturlig partner på styre- og CEO nivå. På dette nivået er kunnskapen om gaseller og sunn vekst verdifull. Derfor er vi barnslig nerdete på bærekraftig vekst og norske gaseller. Vi vil finne ut mer om hvorfor de blir gaseller, hvordan vi kan skape flere av de og hvordan de bedre kan inspirere og lære opp andre, fortsetter Kai Holmberg.

En studie på norske gaseller

I over 20 år har DN kåret landets mest fremgangsrike bedrifter, og nå vil NoA hjelpe til med å løfte perspektivet fra å identifisere gaseller og se på hvem de er, til å bedre forstå hvorfor de er, og blir, gaseller.

– Det er svært gledelig å få med NoA som en kommersiell strategisk partner. De skal gjennomføre en større kvalitativ og kvantitativ undersøkelse mot Gaselle-bedriftene. Med deres kompetanse og gjennomføringsevne ser vi frem til samarbeidet, og gleder oss til å presentere funn og resultater, forteller Ulf Mørck, kommersiell prosjektleder for DN Gaselle.

Lønnsomhet og bærekraft

Vekst betyr ikke automatisk lønnsomhet. Vokser vi i en retning som eksempelvis ikke er i henhold til planetens tåleevner, kan det fort bli dyrt på sikt. Studien vil derfor se på hvordan gaselleselskapene har vokst på de forretningsmulighetene som både er lønnsomme og bærekraftige. Samtidig skal den identifisere suksessfaktorer som vil være av verdi for andre vekstselskaper som ønsker å fremtidssikre egen strategi.

– Det er en massiv studie. Vi skal kartlegge fellesnevnere for vekst som sammen representerer de 3795 gasellene vi har i årets oversikt. I tillegg tar vi et dypdykk i kategorien «nyskaperne» for å se om det er noen fellestrekk i de tiltakene som er mest utslagsgivende for vekst i henhold til forskjellig grad av risiko, tid og innovasjon. Funnene fra dette samlet skal blant annet kunne brukes som en erfaringsoverføring til alle norske selskaper i vekst, forteller Ina Vikøren, Seniorkonsulent i NoA Consulting, som leder arbeidet med studien.