Nye roller i Per Høj-ledelsen

Håkon Fretheim tar over som byråleder, mens Jon Fredrik Sandengen blir arbeidende styreleder.

87837 2da66 original
Håkon Fretheim og Jon Fredrik Sandengen.

I Per Høj, tidligere Saatchi & Saatchi, gjøres det nå noen endringer i ledelsen av byrået.

– Etter 13 år som daglig leder ønsker jeg å bruke mer tid på strategisk utvikling, byråets tjenester og våre kunder, sier Jon Fredrik Sandengen, som nå overlater byrålederstillingen til digital leder Håkon Fretheim.

– 2017 var et begivenhetsrikt år for oss, der vi gikk fra å være et byrå i et internasjonalt nettverk, til å bli et uavhengig norsk byrå. Nå har vi kommet godt i gang og jeg gleder meg til å jobbe videre med Per Høj i denne nye rollen, sier Fretheim.

Han har vært i byrået siden 2011, og oppgis som sentral i utviklingen av Per Høj som et kreativt fullservicebyrå, hvor han har hatt et spesielt fokus på integrering av digitale kompetanse i byråets produkt. Fretheim er også rådgiver for flere av byråets kunder, og skal fortsette med dette.

– Klar profil som kreativt byrå

– I en vrimmel av ulike typer kommunikasjonsbyråer vil Per Høj ha en veldig klar profil som et kreativt byrå, sier Fretheim. – Kjernen i det byrået holder på med er kreativ kommunikasjon, det er her vår historie og vår fremtid ligger. Vi jobber med å bygge merkevarer og øke salget, og med å endre holdninger og atferd. For å gjøre dette tar vi alle nødvendige virkemidler og kanaler i bruk. Vi sier at «kreativitet basert på innsikt gir effekt». Det er mantraet og produktet vårt, og det er her vi skal være best. Det er ideene våre som gjør oss unike, sier Fretheim.

Byrået har i dag 25 ansatte og en kundeliste med blant andre Orkla, VG, Norsk Tipping, Helsedirektoratet, RCCL, Emirates, Handelsbanken, Franzefoss, Entur, Film fra Sør, HBO, Litteraturhuset og Grønn Kontakt.

Tjenesteutvikling og nettverksstruktur

Nåværende byråleder Jon Fredrik Sandengen blir arbeidende styreleder, og skal nå bruke mer tid på tjenesteutvikling og strukturen på nettverket av samarbeidspartnere.

– Vi tilbyr mye av dette i dag, men hvordan vi skal utvikle og strukturere disse områdene er viktig for oss og våre kunder fremover, sier han.

– Etter min vurdering har Håkon alle forutsetningene for å bli en god og markant byråleder, jeg er veldig fornøyd med at han tar utfordringen og ansvaret, sier Sandengen til slutt.