Peter Fields sju råd om markedsføring i krisetid

«Hvordan kan vi stå imot nedgangen og komme sterkere ut?» spør effektivitetsguruen Peter Field i en artikkel der han presenterer funn fra ny forskning på markedsføring i nedgangstider.

Koronabilde

Ifølge mannen som kalles «Gudfaren av effektivitet», Peter Field, er mulighetene for en resesjon stadig mer sannsynlig, og fristelsen for mange i forretningsverdenen er da å kutte markedsførings- og reklamebudsjettene ned til et minimum. Men er dette den beste tilnærmingen?

Burde vi heller fortsette å investere på feltet, og i så fall i hvor stor grad? Hvordan kan vi balansere aktiviteten mellom salgsaktivering og brand building? Og hva kan vi lære fre tidligere nedgangstider som vil hjelpe oss gjennom denne krisen og gjøre oss sterkere når det hele er over?

Dette er spørsmålene som Peter Field tar opp i en artikkel han har skrevet for B2B Institute hos Linkedin. Den er basert på 50 casestudier fra resesjonen i etterkant av finanskrisa 2008-2009.

Les artikkelen her.