Positiv utvikling i reklamemarkedet

Det var positive bevegelser i reklamemarkedet i august måned.

94371 d65ef original
Mediebyråforeningen ser en liten oppgang i august måned sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Reklameomsetningen via mediebyråene viser en oppgang på 1,6 prosent i august isolert sett sammenlignet med samme måned i fjor. Det betyr nå at medieomsetningen er 5,9 prosent bak fjorårets Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen ved samme tid. Og det betyr fortsatt at internett holder stillingen som største reklamebærer foran TV.

Etter årets syv første måneder var nedgangen på 6,9 prosent. Nå er tilsvarende nedgang på 5,9 prosent etter at åtte måneder er inkludert.

Merete Mandt Larsen– Vi ser en liten oppgang i august måned sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Så får vi håpe at dette er bare starten på en opptur for høsten 2019. Det gjenstår å se – og det er lov til å håpe, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Begge de to største reklamebærerne, TV og internett, viser en positiv utvikling i august måned. Mens internett som helhet vokser med 12,2 prosent sammenlignet med august 2018, så vokser TV med 2,4 prosent denne måneden.

– Det har vært noe rusk i maskineriet hos de største volumaktørene TV og internett inneværende år. Det er klart at Mediebarometeret preges stort av disse to som står for over 70 prosent av rekla

TV er ned 8,1 prosent etter årets åtte første måneder, mens internett er ned 1,4 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Sånn sett har internett gode muligheter til å komme på den positive siden – og det kjapt. Det skal en veldig god høst til for at TV skal klare det tilsvarende, sier Mandt Larsen.

Kino i pluss

Kino er den eneste kanalen som er i pluss i 2019, og da ser vi bort i fra underkategorier hos internett.

– Kino har levert flere sterke år på rad i reklamemarkedet – og fortsetter med økning etter åtte måneder i år, sier Merete Mandt Larsen.

Etter årets åtte første måneder er det omsatt reklame via mediebyråene for 6,09 milliarder NOK mot 6,47 milliarder NOK ved samme tid i 2018.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets åtte første måneder – sammenlignet med samme periode i 2018.