PR-operatørene skal servere Peppes Pizza

Peppes Pizza har valgt PR-operatørene i kampen om å vinne de norske pizzakundene. Peppes sier de først og fremst vil være best, der de fleste av konkurrentene synes å ville bli størst.

89040 3f7c7 original
Fra venstre: Henrik Haug og Marianne Lund i Peppes Pizza, dernest Kristin Jacobsen, Stian Lyberg og Marie Berge fra PR-operatørene.

Kampen om de norske pizzakundene aldri har vært hardere, og i den anledning har Peppes valgt PR-operatørene som våpendrager.

− Retailkompetanse, strategisk- og kreativ kraft og ikke minst evne til å gjøre ord til handling var avgjørende da vi skulle velge kommunikasjonspartner. Slaget som utkjempes i pizzamarkedet vinnes i felt, ikke med store ord bak skrivepulten, sier markeds- og kommunikasjonssjefen i Peppes Pizza, Marianne Lund.

Best viktigere enn størst

Selv om mye handler om å vinne kundene, er B2B-kommunikasjonen like viktig. Stian Lyberg, som er kundeansvarlig rådgiver i PR-operatørene, sier han er overrasket over at så mange først og fremst vil bli størst.

− Selvsagt er distribusjon viktig, men nøkkelen til suksess i dette markedet er gode drivere. Peppes har en sterk merkevare og et godt, lønnsomt franchisekonsept med mulighet for lokal tilpasning. Det hjelper ikke å være størst i verden om du ikke er best i gata, sier Lyberg.

Lokalkunnskap

Innsikt vil stå sentralt i det videre arbeidet.

− Et av våre viktigste våpen vil være lokalkunnskap. Vi skal vite mest om det lokale markedet og kundene, hva som driver markedet og utviklingen, og alltid ligge et steg foran. Dette preger alt vi gjør, fra produktutvikling og utvikling av konsepter, til kommunikasjon og markedsføring, sier Lund.

– Høy etableringstakt må kombineres med kvalitet og god drift. Man må evne å raskt skape lønnsomhet lokalt dersom nyetableringer skal være bærekraftige. Og det tror jeg Peppes har størst forutsetninger for å lykkes med, avslutter Lyberg.