Publicis søker kunde uten budsjett

I 2024 skal alle medarbeiderne i Publicis Norge finne én felles hjertesak – som de skal jobbe for helt gratis. I dag åpner portalen hvor hele ideelle Norge inviteres til å sende inn sin forespørsel eller brief.

Publicis pro bono
Fra venstre: Håkon Grønvold, Sara Saeme, Peder Mittet, Ole Andreas Finseth, Andrea Gude, Stian Falk. Foto: Publicis

– Vi vet godt at kommunikasjon spiller en avgjørende rolle for å skape endring. Nå vil vi gi denne kraften bort!, sier Sara Billington Saeme fra den ansattdrevne styringsgruppen for prosjektet.

Da et knippe ansatte startet en gruppe for å gjøre en forskjell innad i organisasjonen, ble det samtidig starten på et helt nytt prosjekt i Publicis. I dag kan de endelig lansere nettportalen Publicis Pro Bono: Her kan alle som jobber for viktige saker med små eller ingen budsjetter, melde sin interesse.

– Ideen kom først opp i gruppen med ansvar for mangfold og inkludering, og heldigvis har vi en fremoverlent ledergruppe som ga oss full støtte, sier Saeme.

Bakgrunnen er at Publicis har bestemt seg for å velge ut en hjertesak som vi gjør et gratisprosjekt for hvert år. Organisasjonen bør ha et spesielt viktig samfunnsoppdrag, men ellers er de eneste formelle kriteriene politisk og religiøs uavhengighet.

– Det er lett og lavterskel å søke, og vi hører gjerne fra aktører som normalt ikke har mulighet til å bli kunde i et stort og ledende byrå. Utvelgelsen vil gjøres av de ansatte i Publicis, ut fra hva de brenner for, i tillegg til en vurdering av hvor vi tror vi kan bidra aller mest, fortsetter Saeme.

Ny ideell modell

– Vi er en kommersiell virksomhet, men ønsker samtidig å være en positiv drivkraft og bidragsyter for samfunnet. Foruten å være en stor arbeidsgiver og bidra med skatteinntekter, jobber vi systematisk for å forbedre oss på parametere som bærekraft, mangfold og inkludering. Dette betyr mye for alle oss som jobber her, og med Publicis Pro bono styrker vi bidraget vårt gjennom det vi gjør aller best, sier administrerende direktør i Publicis, Peder Mittet.

Ressurser i Publicis skal nå i større grad nå samles rundt ett samfunnsnyttig prosjekt, som sammenfaller med medarbeidernes hjertesaker.

– Det å få bidra med Publicis Pro Bono er en hjertesak i seg selv for alle involverte. Vi tror at ved å dele våre ferdigheter og ressurser gjennom Publicis Pro Bono, kan vi være med på å løse reelle samfunnsutfordringer. Dette initiativet gir ikke bare en plattform for kreativ utfoldelse, men en dypere mening til det vi gjør hver dag, sier Saeme.

Startskuddet går i mars

– Nå gleder vi oss til å komme i gang! Ingen matcher oss på tverrfaglighet, og når vi gjør prosjekter som dette utnytter vi enda mer av potensialet. Når hele Publicis-huset med ulik spisskompetanse samarbeider på tvers og vi i tillegg involverer noen av våre viktigste samarbeidspartnere, er det nesten ikke grenser for hva vi kan få til, sier Mittet.

Søknadsfristen er 28. februar, og fra i dag vil Publicis evaluere hjertesaker etter hvert som de meldes inn, før ett pro bono-prosjekt velges i løpet av mars. Samtidig skal det opprettes en arbeidsgruppe internt som sørger for koordineringen av kundeforholdet, på lik linje med andre kundeteam i byrået.

Del din brief her: https://www.publicis.no/probono/