Reklamemarkedet vokste i 2018

Norske mediebyråer formidlet reklame for 9,77 milliarder kroner i fjor mot 9,75 milliarder i 2017. Omsetningen økte dermed med 0,3 prosent, ifølge Mediebyråforeningens Mediebarometeret.

91884 e5c7b original

Mediebarometeret 2018 foreligger nå. Tallenes tale viser at annonsørene har brukt litt mer penger på reklame via mediebyråene i 2018 sammenlignet med 2017, 9,77 milliarder kroner i fjor mot 9,75 milliarder i 2017.

– Vi ser en pen liten vekst i reklameomsetningen via mediebyråene i året som nå er passert. Ikke den helt store veksten, men det er pluss-tall, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Tallene viser at internett fortsetter å vokse godt, med 8,4 prosent oppgang totalt sett fra 3,2 milliarder kroner i 2017 til 3,5 milliarder i 2018.

– Her ser vi at det er video og sosiale medier som vokser aller mest av kategoriene innen internett. Video vokser med 19 prosent i 2018, mens sosiale medier øker med 17,9 prosent fra 2017 til 2018. Det er tydelig at den sterke veksttakten til de to internett-kategoriene fremdeles er høy. Video og levende bilder har økt markant gjennom flere år, sier Mandt Larsen.

– Samler ikke folket på samme måte

Dagspresse og ukepresse fortsetter å falle, og i år får også tradisjonell TV et markant fall på 4,5 prosent.

– TV har tapt mye seertid, og spesielt i de mest reklame-attraktive målgruppene. TV samler ikke folket på samme måte som det gjorde tidligere, selv om det fremdeles er et stort og attraktivt medium for annonsører og seere, forteller Mandt Larsen.

Pen vekst for kino

Kino er ingen stor reklamebærer, men den har vært blant vekstvinnerne de siste årene. Den er også en vekstvinner i 2018, med en økning på hele 28,1 prosent fra 2017 til 2018,

– Ja, kino er på full vei mot 150 millioner kroner i omsetning via mediebyråene. Kanalen kino landet på 139 millioner i 2018. Kino hadde også en pen økning i solgte billetter fra 2017 til 2018 – og kino når attraktive målgrupper, sier Mandt Larsen.

Og dette mener hun om 2019 med hensyn til utviklingen i markedet:

– Det er vanskelig å spå, og vi ser at våre medlemmer har sprikende estimater, men personlig tror jeg på en liten oppgang på nivå med det vi fikk nå fra 2017 til 2018, sier Merete Mandt Larsen.