Reklameomsetningen vokser med drøyt 18 prosent

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets fem første måneder er nå klart. Det viser en oppgang på hele 18,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dermed fortsetter oppturen i reklameomsetningen via landets mediebyråer i Norge.

Barometeretet grafikk mai2021

Etter årets fire første måneder var oppgangen på 8,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nå etter fem måneder er oppturen på 18,1 prosent.

Den første nedstengningen i forbindelse med pandemien kom 12. mars i 2020. De to første månedene av 2021 ble sammenlignet med to måneder uten pandemi i fjor. Siden april måned i år har man sammenlignet pandemimåned mot pandemimåned.

– Lys i tunnelen

– Det er tydelig at mens man på forsommeren i fjor var i starten på pandemien, så ser man nå et klart lys i tunnelen. Vi ser etter all sannsynlighet slutten av pandemien, og vi ser en optimisme som er deretter, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Bare i mai måned i år var oppgangen på hele 62,1 prosent sammenlignet med samme måned i 2020. Omsetningen etter årets fem første måneder landet på 3,89 milliarder NOK mot 3,29 milliarder etter fem måneder i fjor.

Går man tilbake til 2019, som var et år uten pandemi, ser man at omsetningen etter fem måneder via mediebyråene var på 4,28 milliarder NOK. I 2018 var tilsvarende tall etter fem måneder på 4,38 milliarder NOK.

– Vi ser at vi er på vei mot 2019-nivået igjen. Ja, vi ligger snaue 400 millioner NOK etter der vi lå i 2019 da mai var unnagjort. Men farten oppover ser veldig bra ut. Det investeres i mediene nå. Reklameomsetningen har satt fart. Vi har sett det i flere måneder nå. Det er grunnlag for å si at nå har det tatt av - og at vi er i ferd med å ta igjen det meste av det tapte, sier Mandt Larsen.

Digital oppgang

Og det er mange mediekanaler som viser reklamestyrke etter fem måneder i 2021. Digitale medier/internett har en oppgang på 31,6 prosent så langt i 2021. Her ser vi at influencer marketing, som er ny kategori av året, er opp med 153,7 prosent til 11,6 millioner NOK. Sosiale medier har en oppgang på 52,2 prosent i perioden, til 428 millioner NOK, mens video øker med 44,5 prosent til 254 millioner. Digitale medier har da en andel av reklameomsetningen på 42,9 prosent etter fem måneder av 2021.

TV er notert med en andel av reklameomsetningen på 37,0 prosent etter fem måneder. Totalt etter fem måneder er omsetningen opp med 16,2 prosent. Det skjer etter en stor mai-opptur for TV i reklamemarkedet.

Tror på nye tider for utendørs og kino

Også dagspresse vokser etter fem måneder av 2021, med 2,3 prosent. Faller gjør kino og utendørs etter fem måneder. Kino er ned med 59,3 prosent, mens utendørs er på minus 6,0 prosent.

– Men her er det grunn til å tro at vi vil få se positive takter også i disse reklamekategoriene. Utendørs hadde en kraftig oppgang i mai isolert sett, mens det er grunn til å tro på vekst i kino fremover. Nå har kinoene i hovedstaden åpnet, selv om begrensningene på kapasitet fremdeles er store, sier Mandt Larsen.

Vekst for lydmedier

Lyd i form av radio og podcast fortsetter veksten i 2021. Mens radio er opp med 32,7 prosent etter årets fem første måneder, er podcast opp med 123,6 prosent til 11,3 millioner NOK.

– Podcast er en ny kategori i Mediebarometeret, og som vokser svært så godt. Det er mye å glede seg over i markedet for reklameomsetning for tiden, sier Mandt Larsen.