Skal gjøre byråvalget enklere

ANFO og det nye konsulentselskapet til Mediabemanning lanserer Elect, som skal bidra til smidigere og smartere prosesser rundt valg og evaluering av samarbeidspartnere.

90451 d74ea original
Elect: Ben Christensen, Jan Morten Drange, Henrik Sandberg og Aslak Sletten.

Det å velge riktig byrå og samarbeidspartner på kommunikasjonstjenester er utfordrende. Det gjennomføres årlig mange små og store pitcher i bransjen, både hos store og små aktører, private og offentlige, noe som er ressurskrevende både for merkevarene og byråene.

MB Consulting som nylig ble lansert av Mediabemanning i samarbeid med Ben Christensen, har funnet en felles kommunikasjonsfaglig plattform med annonsørforeningen ANFO.

– Både ANFO og Mediabemanning har regelmessig blitt kontaktet av annonsører som ønsker bistand, og vi opplever begge økende etterspørsel etter vår kompetanse, våre råd og perspektiver inn i beslutningsprosessene. Men ingen av våre respektive miljøer har vært rigget for å påta seg større prosesser før nå. Vi opplever at vi som to partnere sitter med svært komplementær og høy kompetanse om byråbransjen, inhousing vs kjøp av byråtjenester, og ulike merkevarers utfordringer, sier Henrik Sandberg i Mediabemanning.

Vil forenkle og forbedre

Elect skal etablere en forbedret og i mange tilfeller forenklet «best practice» for pitch-prosesser i markedet.

– ANFO har vært sunt skeptisk til størrelsen på en del pitcher. «Gjør det som skal til når det er nødvendig. Men ikke involver gud og hvermann og ikke be om alt mellom himmel og jord», har vært vår holdning, sier Jan Morten Drange i ANFO.

Han fortsetter.

– Vi tror at vi, som de aktørene som best kjenner markedet, er de som best kan legge til rette for dette. Vi ønsker å forenkle og vi vil dimensjonere prosess-størrelse til den enkelte sitt konkrete og individuelle behov. Vi er overbevist om at dette er et initiativ hele markedet vil sette pris på, sier Drange.

Nøkkel for kvalitet

Elect sier de ønsker en involverende prosess hvor de sammen med både kunder og tilbydere diskuterer tjenesten.

– Slik ønsker vi å lage prosesser og tjenester som er nyttige og rasjonelle for alle parter. Vi er overbevist om at det er nøkkelen for å øke kvaliteten i et samarbeid. Dette gjelder både med tanke på tidsbruk og ikke minst at det Elect bistår med er faglig fundamentert, sier sier Aslak Sletten. Som styremedelem i ANFO har Sletten tatt på seg oppgaven med å etablere Elect.