Skal jamme med 2008scandinavia

PR-operatørene blir samarbeidspartner med Erik Heisholt og Øistein Borges nye hjertebarn, kommunikasjonskollektivet 2008scandinavia.PR-operatørene danner rekker med 2008scandinavias anselige samling med samarbeidspartnere, som blant annet teller Naked, Mediafront, Bleed, Norway Says og Alf Bendixens Brand New Planning.

Selskapets forretningsidé er å tilby en liten, fast stab, som så setter sammen arbeidsgrupper og team fra et stort og variert utvalg av «bandmedlemmer».
– Våre «band members» skal være de absolutt fremste i landet på sitt område, og PR-operatørene var derfor et naturlig valg for oss. Deres måte å angripe PR-utfordringer på er helt unik i Norge, både kreativt og taktisk. De har derfor en helt naturlig plass i kommunikasjonskollektivet, og vi er svært fornøyd med at de har ønsket å bli med oss på dette, sier Erik Heisholt i 2008scandinavia.

– Dette er garantert fremtidens måte å jobbe på, hvor hovedfokus ligger på hvordan oppgavene skal løses, ikke på hvilke virkemidler som skal brukes, sier daglig leder i PR-opratørene Øysten Bonvik.