Skal utvikle modell for kreativt pro bono-arbeid

Kreativ leder Egil Alv Andreassen hos Fasett skriver masteroppgave om pro bono-arbeid i de kreative bransjer. Nå vil han ha din hjelp.

92045 853d5 original

Michael Conrad og Egil Alv Andreassen.Det er lange tradisjoner for veldedig gratisarbeid i kreative bransjer, både gjennom større fellessatsinger som Reklame for Alvor og Design uten grenser, men også i mindre skala, siden byråene og produksjonsselskapene svært ofte har sine egne hjertesaker og pro bono-kunder.

Imidlertid finnes det lite relevant forskning med hensyn til verdiskapningen av dette arbeidet og hvor utbredt det er. Men det ønsker Egil Alv Andreassen å gjøre noe med. Tekstforfatteren, som til daglig er kreativ leder hos Fasett, tar for tiden en MBA ved Berlin School of Creative Leadership, der pro bono-arbeid er tematikken.

Ønsker å gjøre det enklere

– I kombinasjon med den ganske praktiske tilnærmingen skolen har til faget, skal jeg forsøke å kartlegge omfanget av kreativt pro bono-arbeid i Norge, samt gjennomføre et eksperiment i et design- eller reklamebyrå og dokumentere og analysere både resultatene og eksperimentet. Ut av dette ønsker jeg å se om «vi vet nok» til å kunne utvikle en modell som kan gjøre det enklere for reklame- og designbyråer og -miljøer å gjennomføre pro bono-arbeid, og ta del i denne verdiskapningen i framtiden. For det ligger mye verdiskapning i dette arbeidet viser forskning fra blant annet jussens verden, og det virker som om det «forsvinner» ut i intet i kreative bransjer for tiden, forteller Andreassen.

I forbindelse med oppgaven har han laget en undersøkelse, og ønsket er å få med så mange utøvere som mulig innen reklame og design i Norge til å delta (del denne lenken videre!).

Ut av komfortsonen

Berlin School of Creative Leadership ble startet opp i 2006 av tyske Michael Conrad, fordums reklamelegende og tidligere Chief Creative Officer hos Leo Burnett Worldwide. Deltakere på kursene er folk fra «hele den kreative fjøla», alt fra kreative direktører i de største nettverkene til folk fra oppstartsmiljøer og produksjonsselskap. Foreleserne består av toppfolk fra bransjen og både undervisning, cases og oppgaver er på høyt internasjonalt nivå. Studiementoren til Andreassen er den amerikanske sosiologen Shamus Kahn, professor og instituttleder ved Colombia-universitetet.

– Å begynne der var et hyggelig spark ut av komfortsonen, forteller Andreassen.

– Jeg har alltid viet tid til pro bono-arbeid, og jeg fikk lyst til å vite litt mer om tematikken, hva slags motiver som ligger til grunn, hvem det er som gjør slikt arbeid, hvem som velger å stå over. Dessuten vil jeg ta det et hakk videre og ta utgangspunkt i et norsk reklame- eller designbyrå for å se om vi kan utvikle en modell som kan fungere for pro bono-arbeid som fungerer i et reklame- og designbyråmiljø, avslutter han.

Kreativtforum.no oppfordrer som mange som mulig til å ta undersøkelsen.