Sommerstengt med Gro Myking

Vi snakker mye og varmt om hvor essensielt det er med kreativitet innen reklame og tilstøtende fagfelt. Men hva slags forhold har du til begrepet på et personlig plan? Vi bruker sommeren til å høre med fagfolk fra alle sider av bordet om hva som gir dem vann på den kreative mølla.

89759 f5d91 original
Gro Myking, Konserndirektør Kommunikasjon og Marked, KLP
  • Navn: Gro Myking
  • Stilling: Konserndirektør Kommunikasjon og Marked i KLP

Heisann Gro! Hva legger du i kreativitet?

– Kreativitet er for meg å tenke annerledes, å tenke nytt, gå ut av gamle spor, finne overraskende innganger og løsninger på utfordringer og oppgaver – slik at vi kan lykkes bedre.

Kan du huske en gang kreativitet har reddet dagen?

– Det er vanskelig å finne det ene gode eksemplet som alle vil nikke til. Jeg kan kanskje nøye meg med å si at min kreativitet med det som finnes i kjøleskapet, har reddet middagen veldig ofte. Vi har et svært sosialt hjem, med mange spontane gjester - og tenåringsbarn med mange venner som alltid er velkomne.

Hvilken rolle spiller kreativitet i jobben din?

– Kreativitet spiller en stor rolle i mitt ansvar hos KLP. Nytenkning og strategisk kreative innfallsvinkler hjelper oss mye i alt vårt arbeide med å skape posisjon for KLP. Å bli lagt merke til, krever at man treffer hjertene til målgruppen og at vi skiller oss fra de andre selskapene i bransjen. Vi spiller på vår egenart som Kommune-og helse-Norges eget pensjonsselskap i alt vi gjør, og ser at dette gir gode resultater. Nylig har KLP blitt kåret til Norgesmester i kundeopplevelse (KPMGs store undersøkelse). Dette bekrefter at den egenarten vi dyrker i selskapet, treffer kundene veldig godt - i mange dimensjoner.

Hvor kreativ blir sommerferien?

– Verdens beste by Bergen står selvsagt på programmet i sommer, og man behøver ikke være kreativ for å trives i Bergen – det går av seg selv. Utover det skal vi noen uker til Lisboa og kysten utenfor, nettopp for å forsøke noe annerledes enn vi har gjort før.

Gi høstsemesteret et løft, Kreativt Forum arrangerer Creativity First 5. september, den viktigste fagdagen innen kreativ kommunikasjon.