Starter grønn Norden-offensiv

Posten smugstarter sin grønne omposisjonering i Sverige med helsider i Dagens Industri. Logistikkgiganten skal legge alle selskap i konsernet under samme merkevare i hele Norden.

9279 5259c original

Én felles merkevare for alle Postens selskap, som blant annet inkluderer Citymail og Box delivery, skal rulles ut i løpet av 2008, ifølge den svenske mediepublikasjonen Dagens Media.

«Inom kort kommer du inte bara att känna igen oss som ‹de gröna› utan även kunna kalla oss vid ett och samma namn» lyder det på klingende svensk i ett oppslag og fire helsidesannonser i næringslivsavisen Dagens Industri.

– I løpet av 2008 skal vi lansere en ny merkevareplattform, nytt navn og logotype for det nye konsernet. Men de enkelte selskapenes kompetanseområde, for eksempel Citymail og Box Delivery, skal fremgå tydelig i posisjoneringen, forteller Kjell S. Rakkenes, pressesjef i Posten, til DM.

Tvers igjennom grønt Det er McCann og Grow som har oppdraget. Ny logo, merkevareplattform og nytt konsernnavn skal presenteres. Men enn så lenge er alt hemmelig, bortsett fra den grønne fargen, som er hentet fra profilen til Box Delivery, og som skal gjennomsyre merkevaren.

– Vi bestemte oss for dette i 2003 gjennom arbeidet med Box Delivery, da vi gjorde en fargeanalyse som viste at fargen grønn var helt ledig i den nordiske post- og logistikkbransjen. Vi valgte grønn for hele konsernet fordi den står for tilvekst, ungdommelighet og friskhet. Dessuten er fargen ladet med miljømessige forventninger, sier Rakkenes.

Miljøprofil
Allerede nå skal de omtrent 13.000 kjøretøyene som inngår i Postens selskap omlakkeres i den nye fargen.
– Vi er den største transportsektoren i Norden og vi har som ambisjon å være i forkant når det gjelder miljøeffektiv transport. Både samfunnet og myndigheter stiller krav til dette. Vi vil posisjonere oss som den aktøren som går i bresjen for denne utviklingen.

En massiv kampanje kommer i forbindelse med utrullingen av den nye merkevaren.
– Det blir en gang i løpet av 2008, mer kan jeg ikke si, sier Rakkenes til DM.