Styrker seg sammen som Mvh

Reklame- og designbyrået Alle Gutta har fusjonert med design- og teknologibyrået SandeFredin.

92697 a5233 original

De to byråene har lenge kjent til hverandre, men det var først i 2017 de virkelig fant tonen. Dette gjennom et samarbeidsprosjekt for Norges musikkhøgskole. Her fikk begge byråer erfare hvilken stor verdi de kunne tilføre hverandre. Dermed ble tanken om å fortsette samspillet som duo født.

– Vår sammensetning av spisskompetanse på strategi, design, reklame og teknologi vil gagne dagens kunder, noe enkelte av dem allerede har fått erfare. Samtidig blir vi en attraktiv partner også for nye oppdragsgivere som synes de tradisjonelle fullservicebyråene blir for store og uoversiktlige, ifølge daglig leder Jon Fredø i det nye byrået.

Tidligere daglig leder i SandeFredin, Jonas Fredin, er utvikler og rådgiver i Mvh. Han er opptatt av å bidra til å skape et byrå som forener historiefortelling, design og teknologi på riktige premisser.

– Sammen forsterker vi vår kompetanse, og kan nå mer enn noen gang si at vi tilbyr løsninger der klokskap, kommunikasjon og teknologi spiller sammen, uttaler Fredin.

Mvh teller i dag 18 hoder og har et mål om en byråinntekt på 18–20 millioner første driftsår.

Byråets navn er en forkortelse for «Med vennlig hilsen».

– Ideen bak navnet er at en vennlig hilsen sjelden kommer alene. Den har som regel noe foran og bak. Vi ønsker å være bindeleddet mellom det som sies, og den som sier det, avslutter Jon Fredø, vennlig.