Svak reklamestart i 1. kvartal

Reklameinvesteringene via norske mediebyråer har fått en tøff start i 2019. Tallene i Mediebyråforeningens Mediebarometeret for første kvartal 2019 viser en tilbakegang på 7,0 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

93011 b9069 original
Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for første kvartal 2019 – sammenlignet med samme periode i 2018.

Daglig leder Merete Mandt Larsen i MediebyråforeningenMens det i fjor i samme periode ble omsatt reklame for 2,55 milliarder, ble tilsvarende i år på 2,37 milliarder. Imidlertid tok man igjen litt av det tapte i mars måned, som viste en positiv utvikling sammenlignet med samme måned i fjor.

– Men vi bør legge til at mens påsken i 2018 var i slutten av mars, så kommer den i år i april. Tallene viser oppgang i mars i år sammenlignet med i fjor, men jeg hadde forventet en større oppgang da årets 1. kvartal ikke inneholder påsken. Vi kan derfor konkludere med at første kvartal har vært noe skuffende, men ikke overraskende, hva reklameomsetning via mediebyråene angår, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

TV taper terreng

Etter årets to første måneder var den totale reklameomsetningen ned med 12,1 prosent. Da var TV den store taperen, med en nedgang på 16,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Samtlige mediekategorier, minus kategorien «andre medier», får en tilbakegang i første kvartal i år.

Den store reklamekjempen tradisjonell TV sliter hardt i målingene også for 1. kvartal og TV er ned med 9,7 prosent i første kvartal.

– Tar vi med i betraktningen at påsken i år ikke kommer før inneværende måned, så ser det fremdeles ikke bra ut for tradisjonell TV. Dette er den største reklamekategorien her til lands. Det blir store penger når en så stor reklamebærer faller så mye. I kroner har snaue 100 millioner forsvunnet fra tradisjonell TV, på tre måneder. Samtidig bør det ikke være en bombe når vi ser hva TV har mistet av seere og seerminutter de siste årene, ikke minst i de mest reklameattraktive målgruppene, sier Mandt Larsen.

Tøft for ukepresse og radio

Men det er ikke bare TV som har opplevd en tøff start på det nye året, ifølge Mediebarometeret. Ukepresse og radio er de som faller aller mest i prosent. Mens ukepresse/magasiner har en tilbakegang på hele 28,7 prosent, så har radio en tilbakegang på 18,4 prosent i årets tre første måneder.

– Ukepresse/magasiner har som dagspressen opplevd en tøff nedgang i de siste årene, med stor nedgang i både opplagstall og lesertall. Dette har jo fått og får store konsekvenser for kanalen som reklamebærer. Og første kvartal ser alt annet enn bra ut for ukepressen på Mediebarometeret, sier Mandt Larsen.

– Radio får også mye juling på Mediebarometeret i første kvartal. Jeg skal være forsiktig med å konkludere på årsaker, men DAB-overgangen kan være en medvirkende faktor. Radio har vært litt anonym i mediemarkedet i starten på 2019, sier Mandt Larsen.

Internett tar innpå TV

Internett er Norges nest største reklamebærer, i henhold til Mediebarometeret, kun slått av tradisjonell TV. Etter årets første kvartal er markedsandelen til internett på 35 prosent, mot TVs 38,1 prosent. I første kvartal hadde internett en tilbakegang på 2,8 prosent.

Søk fortsetter imidlertid å vokse godt, med 11,2 prosent. Også mobil/tablet har en sterk vekst.

– Sosiale medier opplever en liten vekst, mens display har en større nedgang. Totalt sett har også internett møtt litt veggen i starten på året. Det blir spennende å følge reklameutviklingen for internett fremover, og ikke minst er det spennende å se når internett som kanal blir større enn TV, sier Merete Mandt Larsen.

Dagspresse falt med 13,8 prosent i årets første kvartal.

– Når lesertall og opplagstall fortsetter å falle, så er det ingen overraskelse at reklameomsetningen går den samme veien, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Mediebarometeret rapportere omsetningstall formidlet av Mediebyråene i Norge (kjøpt plass).