Teekay velger ANTI som ny partner

Vil snu opp ned på offshore-bransjen.

95919 854e6 original
Client Director Tine Moe Løvberg i ANTI og Director Communication Axel Wiedenmann i Teekay Offshore. Foto: Rune Helliesen

Teekay Offshore har som mål å påvirke offshore-industrien mot et bærekraftig skifte. Fokus på innovasjon, teknologi og satsninger som e-shuttle tankeren Aurora Spirit, har allerede satt hjulene i sving.

Som et ledd i denne prosessen skifter selskapet navn til Altera Infrastructure. Navn, merkevarestrategi og visuell identitet er utviklet av ANTI, og alt skal implementeres verden over onshore og offshore.

Selskapet har en flåte med over 50 skip og er tilstede med kontorer flere steder i verden. Videre omfatter prosjektet blant annet utvikling av webside, brand book og brand story-film.

— De er fremoverlente, målbevisste og ønsker å utfordre bransjen. En spennende internasjonal kunde å samarbeide med, sier kundeansvarlig rådgiver Tine Moe Løvberg.

Altera Infrastructure har et globalt virksomhetsområde, med 2000 ansatte fra store deler av verden. I Norge har selskapet kontorer i Stavanger og Trondheim og ledes av Ingvild Sæther.

ANTIs team, øverst fra venstre: Kjell Ekhorn, Mats Ottdal, Martine Hage, Marthe Fagerli. Foran fra venstre: Stig Melón-Bratvold, Kenneth Pedersen og Tine Moe Løvberg.