Tilbakegang i første halvår

Mediebarometeret viser en ikke helt uventet tilbakegang i mediemarkedet første halvår 2018, men juli opplevde en svak vekst, tross finværet.

90215 9324a original
Film-fenomenet «Mamma Mia! Here We Go Again» var en medvirkende årsak til at kinoene opplevde vekst i juli. (Foto: United International Pictures)

Mediebyråforeningen har i dag publisert ferske tall for juli. Kommentarene til tallene er fra foreningen:

Første halvår viser en tilbakegang på 0,5 prosent og trenden fortsetter, som kanskje ikke er uventet. Dette tilsvarer en tilbakegang på omsetning fra 5.510.533 i fjor til 5.482.770 i år. Men isolerer vi juli, ser vi en vekst på 1,9 prosent, som er positivt.

TV-nedgangen fortsetter

Den negative utviklingen på TV fortsetter, TV går tilbake med 4,3 prosent og har nå en markedsandel på 37,2 prosent, mens de i fjor lå på 38,7 prosent. Isolerer vi juli ser vi en tilbakegang fra i fjor juli på hele 10,1 prosent, som nok skyldes været som nå har vært ekstremt med hensyn til varme og sol, men vi må tilføye at dette er en utvikling som nå har vart et halvt år og må tas på alvor.

Den negative utviklingen til utendørs fortsetter i juli, men ikke så markant, som månedene før og de går tilbake i forhold til i fjor med 3,4 prosent. Noe som er verdt å merke seg, er at tross finværet har kino en vekst på hele 17,2 prosent, og her må gode filmer og ikke minst premieren på «Mamma Mia! Here We Go Again» være en årsak.

Stadig tilbakegang for radio

Per juli går tallene for radio tilbake 11,8 prosent og ser ikke ut til å klare å løfte seg, selv i en periode da radio historisk sett har kunnet vise til gode lyttertall. Ukepresse/magasiner har også en dårlig utvikling, og har per juli en tilbakegang på 20,9 prosent i forhold til fjoråret. Isolerer vi juli, ser vi en tilbakegang på hele 31,2 prosent

Internett-gruppen fortsetter med en noe svakere vekst med 7,5 prosent, men representerer nå en markedsandel på 36,0 prosent, mot 33,3 prosent samme periode i 2017. Mobil/tablet går stadig tilbake og har per juli en tilbakegang på 3,2 prosent. Video fortsetter den sterke veksten med 31,6 prosent i forhold til i fjor, mens programmatisk kjøp ligger ganske så stabilt og har nå per juli en vekst på 8,6 prosent.

Se Mediebarometeret for flere detaljer.