TRY kjøper seg inn i Netlife Bergen

TRY vokser videre i Vestlandshovedstaden og har nå inngått samarbeid med Netlife Bergen.

IMG 6493x
I Bergen: Øyvind Storli Hoel, Synnøve Vindheim Svardal, Sindre Beyer, Kaare Øystein Trædal, Camilla Ådland Jensen og Anita Steinstad.

– Vi ønsker å bygge et spennende miljø i Bergen for design, strategi og teknologi, sier Sindre Beyer, daglig leder i TRY Råd og styreleder i TRY Pearl. – Vi inngår samarbeid og kjøper oss inn i selskapet fordi vi begge tror vi klarer å bygge et sterkere og mer komplett miljø sammen enn hver for oss i et marked i store endringer og nye behov.

– Denne kombinasjonen av kompetanse gir unik verdi for kunder i Bergen, og vi gleder oss til å komme skikkelig i gang, sier han.

– Krever både strategisk løftekraft og operativ nevenyttighet

– Næringslivet i Bergen vil de kommende årene støte på utfordringer som krever både strategisk løftekraft og operativ nevenyttighet, derfor ser vi fordelen av å inngå et samarbeid, sier Øyvind Storli Hoel, daglig leder i Netlife Bergen. – TRY er gode på å analysere verden vi lever i, og peke på de utfordringer den enkelte virksomhet vil møte. Netlife Bergen er gode til å lage løsninger som gjør verden mindre knotete: det være seg alt fra hvilke nabolag folk ønsker seg, til å bestille mat på nett på enklest mulig vis, sier han.

Det er TRY Pearl som kjøper seg inn i selskapet

– Netlife Bergens tjenester tangerer våre egne på en veldig god måte, og vi ser stort potensiale i samarbeidet, sier daglig leder i TRY Pearl, Kaare Øystein Trædal.

– Dette er svært dyktige folk vi har fulgt med på og ser fram til å utvikle gode tjenester for kundene våre.

Flytter sammen

Leder i TRY Bergen, Synnøve Vindheim Svardal ser også frem til samarbeidet

– Vi vil jobbe med de beste, og Netlife Bergen er svært gode på det de gjør og jeg ser frem til å trekke på deres kompetanse. I tillegg er de en veldig hyggelig gjeng som vi gleder oss til å jobbe sammen med på daglig basis. TRY-gjengen i Bergen blir samlokalisert med Netlife i Vestre Torggaten 11