Vil kartlegge trakassering i bransjen

Den kreative bransjen skal også under lupen: en gruppe initiativtakere har sendt ut en miniundersøkelse om seksuell trakassering, og presentert resultatene for KF-styret. Som resultat kommer det en grundig kartlegging fra Kreativt Forum i nær fremtid. Vi har snakket med én av ildsjelene bak.

87315 207b7 original

Igangsetterne har lenge ønsket å ta tempen på egen bransje med hensyn til seksuell trakassering, og har sendt ut en kort spørreundersøkelse, blant annet i egne nettverk. Vi har snakket med Martine Flatlie, som til daglig jobber i We Are Live.

Hvem står bak initiativet?

– Vi er mange bransjekolleger som har diskutert behovet for å finne ut hvordan det egentlig står til i reklamebransjen, men det er Maja Folgerø (POL), Kristine Nergaard (Dinamo), Gro Larsson (Hyper) og jeg som har tatt tak i det. Tanken er at denne lavterskel pilotundersøkelsen kan være med på å avdekke om det trengs en mer omfattende kartlegging.

Det var opprørende saker, og en oppførsel vi trodde døde ut på 90-tallet.

Fortell om bakgrunnen for undersøkelsen

– Det er et tema vi startet å diskutere for vel et år siden, da en nyutdannet bransjekollega lurte på om måten hun ble behandlet på var «normalt» i bransjen. Det var opprørende saker, og en oppførsel vi trodde døde ut på 90-tallet. Så allerede da tenkte vi på å lage en spørreundersøkelse for å sjekke om flere hadde opplevd lignende, men typisk nok, så ble det liggende. Helt til nå, når mange andre bransjer mer eller mindre frivillig har begynt å fokusere på trakassering.

– Et stort problem

– Vi håper jo at undersøkelsen vil vise at vi som bransje har gode verdier. Historiene til kvinner som har vært med mye lenger enn oss viser at det har vært ufyselige tilstander tidligere, men vi håper selvfølgelig at det ser veldig mye bedre ut nå. Hvis det ikke gjør det, må vi jo ta grep skal vi klare å få frem flere talenter enn den homogene massen som har styrt reklame/PR i alle år, legger Flatlie til.

Alt som har dukket opp i kjølvannet av #Metoo-kampanjen har slått fast at seksuell trakassering er et stort problem, ifølge styreleder i Kreativt Forum, Eldar Skylstad.

– Og det håndteres ikke godt nok, heller ikke i vår bransje. Derfor er vi veldig glade for initiativet som ble tatt med undersøkelsen som sirkulerte i bransjen i forrige uke. I mandagens styremøte bestemte vi oss for å gå grundigere til verks og gjennomføre en bredere anlagt undersøkelse i KF-regi. Det vil gjøre oss bedre rustet til å se på tiltak. For det viktigste nå er ikke å avdekke, men å skape bevissthet rundt temaet og gi ledere kunnskap om hvordan de skal håndtere denne typen saker og ofre større trygghet rundt hvordan en varsling vil bli håndtert, sier Skylstad.

– Vår tanke har vært å finne ut om det er behov for en større samtale om temaet, men vi ser jo at bare det å sette tema på dagsorden gjør at folk går i seg selv og tenker over egen oppførsel, avslutter Flatlie.