Vokser digitalt

Saatchi & Saatchi har fusjonert med osloavdelingen av digitalbyrået Klapp. Nå flytter de ansatte inn i lokalene i Storgata.

12598 8023f original

Saatchi er det siste byrået av mange som har handlet inn spesialister på digital kommunikasjon. Byråleder Jon Fredrik Sandengen sier at en full integrering av digital kompetanse i alle ledd er hele poenget, og han er svært fornøyd med denne løsningen.
– Det har aldri vært aktuelt for oss å eie en underleverandør eller opprette en ny avdeling slik mange andre velger, jeg tror ikke det er veien å gå fremover.

Håkon Fretheim fra Klapp Oslo forklarer at partnerne i Klapp etter en lang prosess har valgt Saatchi & Saatchi som fusjonspartner fordi samarbeidesprosjekter viser at byrået ikke bare ser det digitale som en kanal som skal utnyttes som en konsekvens av en idé, men som en integrert del av tankesettet i alle faser av en jobb.
– Det er kreativitet og ideer som alltid vil være kjerneproduktet vårt, det er det som skaper verdier for våre kunder og det er det som gjør byråer som oss unike. Men for å levere dette på høyeste nivå må vi ha gode digitale hoder med oss i hele prosessen, fra innsikt til ferdige løsninger i alle kanaler. Det får vi nå, og dette er det viktigste byrået har gjort siden Saatchi & Saatchi etablerte seg i Norge på nytt i 2002, sier Sandengen.

Flateuavhengig. – I tiden vi lever i blir det stadig tydeligere at god kommunikasjon fordrer deltakelse fra publikum, og deltakelse fra publikum fordrer gode ideer og god kommunikasjon. Denne deltagelsen kan starte hvor som helst. Noen ganger skjer det på nettet, noen ganger via mobilen, noen ganger er det et arrangement. Vi kategoriserer ikke lenger ting i forhold til flaten de dukker opp på.

Forretningsmessig handler fusjonen delvis om å gi kundene mulighet til å gjøre alt på ett sted.
– Men like viktig er det at vi får en utvidet kompetanse inn i alle ledd, som rådgivere, prosjektledere, kreatører og produksjon, sier Sandengen.

Klapp Media ble opprettet i 1998 og arbeider innen interaktive- og digitale medier og filmproduksjon. Klapp har også kontorer i Trondheim, men bestemte seg i 2010 for å dele selskapet i to på grunn av store ulikheter i markedene med påfølgende strategiske utfordringer. Selskapet har hatt egne kunder som Canal Digital, TINE BA, Egmont og Visma. Klapp fortsetter i 2011 som et rent Trondheimsselskap og vil samarbeide tett med Saatchi & Saatchi i tiden som kommer.

På bildet: Saatchis Jon Fredrik Sandengen og Håkon Fretheim fra Klapp
. Foto: Saatchi & Saatchi