Young Lions-innleveringsfristen utsatt til 27. januar

Konkurransen i Young Lions Film får den samme innleveringsfristen som de øvrige Gullblyanten-kategoriene, torsdag 27. januar kl. 23.59.

10 Bbqn TUA Ddn Or Kz8 X4n WCQ

Oppdatert 18. januar: Etter flere tilbakemeldinger og i en erkjennelse av at mange opplever ekstremt hektiske arbeidsdager for tiden, forlenger vi datoen for innlevering til samme tid som gjelder for Gullblyanten, det vil si torsdag 27. januar kl 23:59. Briefslipp er fortsatt fredag 21. januar kl 16:00.

Vi må presisere at det fortsatt er meningen å kun bruke 48 timer, inkludert søvn, på oppgaven. Det er dette formatet som gjelder i den internasjonale konkurransen. Bakgrunnen for å forlenge perioden er å gi mer fleksibilitet til å løse oppgaven innenfor en hektisk arbeidshverdag.

Briefholder i år er Mental Helse Ungdom

Påmelding

Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant, men arbeid må være levert på gullblyantwebben innen torsdag 27. januar kl 23:59 for å delta i konkurransen.

NB!! I forkant av briefslipp, anbefaler vi å lage en brukerprofil på gullblyantwebben og gjøre seg kjent med systemet for innlevering. CAPA er den offisielle representanten for Cannes Lions i Norge, og de og Mental Helse Ungdom har laget et webinar der de går gjennom både Young Lions og Mental Helse Ungdom. Vi anbefaler å gå gjennom denne i forkant av briefslipp. Webinaret finner du her.

Oppgaven

Du skal utvikle idé og storyboard, filme og redigere en 60- sekunders reklamefilm.

Briefslipp

Briefen slippes: fredag 21.januar kl 16:00. Frist for innlevering: torsdag 27.januar kl 23:59.

Briefen legges ut på forsiden på kreativtforum.no.

Leveransen

Løsningen skal ha form av en 60 sekunders reklamefilm.

Hvem kan delta i Young Lions?

Du må være 31 år eller yngre (dvs født etter 24. juni 1990). Jobbe i et kreativt miljø, som kreatør, produsent, filmskaper e.l. Hvert team må bestå av 2 personer.

Det er gratis å delta i den nasjonale konkurransen. Deltakelse i den internasjonale Young Lions (for vinnerteamet) vil ha en kostnad på ca €600. Young Lions blir i år arrangert som en digital konkurranse og film går av stabelen i tidsrommet 3.-6. juni 2022.

Opprett en brukerprofil på gullblyantweben her.

Se fjorårets internasjonale vinner

Nedenfor kan du se fjorårets vinner av Young Lions Film, som ble vunnet av teamet fra Colombia. Kampanjen ble laget for organisasjonen One Young World, og oppgaven gikk ut på å gjøre FNs Internasjonale ungdomsdag til en dag av større betydning.