Sommerstengt med Live Bøe Johannessen

Vi bruker denne litt spesielle sommeren til å høre med markedssjefer om hvordan krisen har påvirket den faglige tilnærmingen, hva som gir dem vann på den kreative mølla og hvordan de planlegger tiden fremover.

Image004

Navn: Live Bøe Johannessen


Stilling: Fungerende kommunikasjonsdirektør og seniorrådgiver i Helsedirektoratet

«Vi måtte også jobbe svært systematisk med betalte kanaler for å sikre at absolutt hele befolkningen skulle både oppfatte og akseptere alvoret i situasjonen og de inngripende tiltakene de ble pålagt.»

Heisann Live!


Hvordan har den siste tids hendelser påvirket hvordan du tenker på markedsføring og reklame?

– Det har vært en veldig spesiell tid for oss i helsemyndighetene. I starten av korona-krisen meldte det seg et helt overveldende informasjonsbehov i befolkningen og i helsetjenesten. Dette behovet bare økte i ukene og månedene som fulgte. Vi måtte sette opp helt nye strukturer for informasjon i egne kanaler og levere massivt til pressen nærmest døgnkontinuerlig. Vi måtte også jobbe svært systematisk med betalte kanaler for å sikre at absolutt hele befolkningen skulle både oppfatte og akseptere alvoret i situasjonen og de inngripende tiltakene de ble pålagt, uten at vi skulle legge enda mer bekymring på en allerede psykisk presset befolkning. I tillegg var det avgjørende at informasjonen de både mottok og lyttet til kom fra myndighetene, og ikke fake news. Der reklame før har vært et nyttig virkemiddel for å inspirere, «nudge» og skape oppslutning om anbefalinger og tiltak, har det de siste månedene vært livreddende.

Hvor viktig har det vært for dere å møte krisen med kreativitet?

– Vi har ikke ønsket humor, gøyale ideer, patos og storslåtthet eller kreative krumspring i selve innholdet vårt. Det har vært avgjørende at det ikke har vært rom for tolkning eller dualitet i materiellet, og vi har jobbet hardt med hvor bokstavelig, nedskrellet, lettfattelig og utvetydig det er mulig å lage reklame. Vi har imidlertid måttet være kreative på andre måter enn før, og mest når det gjelder utviklingsløp og kanalvalg. Når man skal nå en hel befolkning, og det faktisk er dødelig eller på andre måter svært skadelig for samfunnet om man ikke når alle, tvinges man til å jobbe helt nytt med brukerinvolvering og målgruppetenkning. Vi har latt TikTokere gå amok med innholdet vårt, og vi har jobbet tett med alle slags pasient- og brukerorganisasjoner for å sikre at det vi lager er egnet og tilpasset. Vi har laget 50 ulike filmer de siste månedene, oversatt materiell til 28 språk, hatt content på radiokanaler på farsi og afghansk og hengt opp plakater i butikker, sprøyterom, og mye, mye mer.

– Nå som krisen har satt seg litt, er første gangen vi tør tøyse litt med budskapene, og i sommer vil det rulle noen flotte menn over bybildet og i SoMe med oppfordring om å være en «Sjekkas» (altså en som tester seg).

Hvordan planlegger dere å gripe an høstsesongen når sommeren er forbi?

– Denne krisen er helt spesiell fordi vi har så lite kunnskap om hva den bringer og hvor lenge den varer. Antakelig fortsetter vi med informasjon i alle kanaler om COVID-19. Men vi har jo et håp om å kunne gi litt mer plass til informasjon om røykeslutt, fysisk aktivitet, cannabis, alderdom, kosthold, antibiotikaresistens og alle de andre helsetemaene som også har stor betydning i livene våre.

I år blir kanskje sommerferien annerledes?

– Definitivt! Det blir selvsagt ikke noen utenlandsferie på meg, og ingen veske pakkes uten antibac. Gitt at jeg jobber med det jeg gjør, er jeg nokså varsom med å bevege meg mye rundt, og holder meg unna store folkemengder. Men vi får noen fine uker på hytta på Sørlandet! Norsk sommer er jo stort sett helt overlegent. Også har jeg PC og telefon nær i tilfelle oppblussinger av smitte eller andre informasjonsbehov som måtte dukke opp …