Kulturårbok for Bergen 2011

Arbeid av ANTI

Kulturårboken oppsummerer resultater og utvikling på kulturfeltet i Bergen. Den skal være en ressurs for alle i Byrådet og alle kulturelle aktører. Hvert år velges et nytt byrå fra regionen til å forme årboken. Ved å behandle typografi, tekstbilde, grafer og tabeller, blir produktet lett overdesignet, og mister sin funksjon. Vi fokuserte på lesbarhet og oversiktlighet, og utfoldet oss heller kreativt gjennom en serie illustrasjoner som fungerer som pauser i den informative rapportteksten.

Kulturårboken oppsummerer resultater og utvikling på kulturfeltet i Bergen. Den skal være en ressurs for alle i Byrådet og alle kulturelle aktører. Hvert år velges et nytt byrå fra regionen til å forme årboken. Ved å behandle typografi, tekstbilde, grafer og tabeller, blir produktet lett overdesignet, og mister sin funksjon. Vi fokuserte på lesbarhet og oversiktlighet, og utfoldet oss heller kreativt gjennom en serie illustrasjoner som fungerer som pauser i den informative rapportteksten.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.