Årsrapport med et videre perspektiv

Årsrapporten «Taking a broader view» viser et selskap som i enda større grad enn tidligere evner å se det store bildet.

49167 c5600 original
49170 2d79d original
49173 9870b original
49176 1e178 original
49179 13c1a original
49182 3dc5e original

I september 2013 trådte fusjonen av DNV (Det Norske Veritas) og tyske GL (Germanischer Lloyd) i kraft. Årsrapporten «Taking a broader view» viser et selskap som i enda større grad enn tidligere evner å se det store bildet, og som hjelper sine kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

Gjennomgangstemaet «broader view» fremhever nye DNV GL sin styrke i å tilby et bredt syn på tjenester, med fokus på det store bildet. På denne måten kan selskapet veilede kundene sine til å gjøre riktige valg for bedriften og samfunnet de opererer i. Samtidig har fusjonen også ført til et bredere spekter av tjenester.

Med utstrakt bruk av panoramabilder, støtter layout og design opp under temaet «broader view». Hovedbildet er utarbeidet spesielt for denne rapporten, i samarbeid med Fasett og den internasjonalt anerkjente fotografen Andy Glass.

Nye DNV GL har 16.000 medarbeidere fordelt på 300 kontorer i flere enn 100 land. Selskapet er nå verdens største klassifikasjonsselskap for skip- og offshorekonstruksjoner, ledende leverandør av verifikasjon- og risikostyringstjenester for olje- og gassindustrien, et ledende selskap innen vindkraft og overføring og distribusjon av kraft, samt ett av verdens største sertifiseringsselskaper. Hovedkontoret ligger på Høvik utenfor Oslo.

Årsrapporten for 2013 er den sjette i rekken Fasett gjør sammen med DNV, og den første for DNV GL. Opplaget er på hele 30.000 eksemplarer, og fortsatt er det den mest internasjonale av alle trykksakene vi i Fasett er ansvarlige for: Samtlige medarbeidere på de 300 DNV GL-kontorene får hvert sitt eksemplar. Design og layout bygger på den nye profilen til DNV GL, utviklet av britiske Landor.

Årsrapporten for 2011 og 2012 ble begge premiert med gull i Farmandprisen, i tillegg til andre anerkjennelser.


Involverte byråer

Fasett symbol RGB pos 800px

Fasett