Banken som er der du er

SpareBank 1 er ute med to nye filmer om mobilbank.

38898 6e978 original
38899 d5574 original

– Sparebank 1 ønsker å fortsatt holde fokus på mobilbank, men å adressere andre målgrupper enn tidligere, forteller Tora Mellbye, markedsdirektør i SpareBank 1.

– En tredjedel av befolkningen bruker nå Mobilbank, det vil si at vi i adopsjonskurven for teknologi har passert det vi kaller «early adopters». Vi henvender oss til de bredere lag av befolkningen, der skepsisen er større og terskelen for bruk noe høyere. Vi har derfor valgt å flytte fokus fra nyhetsverdi til «alle bruker det», forklarer Mellbye.

Over 230.000 av Sparebank 1-kundene bruker allerede Mobilbanken. I juli hadde banken hele 4,1 millioner innlogginger. Sparebank 1-kunder logger seg i snitt på Mobilbanken 18,7 ganger i måneden.